Szczegóły ogłoszenia

NA/P/330/2016

"Remont instalacji c.o. w budynku Stołówki Studenckiej Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 183,8 2016.11.14 520

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 207,5 2016.11.14 538

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,0 2016.11.14 552
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 55,5 2016.11.14 551
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 3645,0 2016.11.14 610
Wykaz osób doc 33,0 2016.11.14 547
Wykaz robót budowlanych doc 38,0 2016.11.14 557
Wzór oferty na roboty budowlane doc 49,5 2016.11.14 560
Wzór umowy na roboty budowlane rar 892,2 2016.11.14 581
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 33,0 2016.11.14 524

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 658,3 2016.11.29 484

Pobierz wszystkie dokumenty