Szczegóły ogłoszenia

NA/P/330/2016

"Remont instalacji c.o. w budynku Stołówki Studenckiej Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 183,8 2016.11.14 583

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 207,5 2016.11.14 582

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,0 2016.11.14 609
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 55,5 2016.11.14 607
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 3645,0 2016.11.14 673
Wykaz osób doc 33,0 2016.11.14 603
Wykaz robót budowlanych doc 38,0 2016.11.14 617
Wzór oferty na roboty budowlane doc 49,5 2016.11.14 612
Wzór umowy na roboty budowlane rar 892,2 2016.11.14 635
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 33,0 2016.11.14 582

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 658,3 2016.11.29 543

Pobierz wszystkie dokumenty