Szczegóły ogłoszenia

NA/P/330/2016

"Remont instalacji c.o. w budynku Stołówki Studenckiej Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 183,8 2016.11.14 514

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 207,5 2016.11.14 532

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,0 2016.11.14 545
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 55,5 2016.11.14 543
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 3645,0 2016.11.14 604
Wykaz osób doc 33,0 2016.11.14 541
Wykaz robót budowlanych doc 38,0 2016.11.14 551
Wzór oferty na roboty budowlane doc 49,5 2016.11.14 554
Wzór umowy na roboty budowlane rar 892,2 2016.11.14 575
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 33,0 2016.11.14 519

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 658,3 2016.11.29 477

Pobierz wszystkie dokumenty