Szczegóły ogłoszenia

NA/P/330/2016

"Remont instalacji c.o. w budynku Stołówki Studenckiej Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 183,8 2016.11.14 476

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 207,5 2016.11.14 499

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,0 2016.11.14 511
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 55,5 2016.11.14 510
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 3645,0 2016.11.14 571
Wykaz osób doc 33,0 2016.11.14 508
Wykaz robót budowlanych doc 38,0 2016.11.14 520
Wzór oferty na roboty budowlane doc 49,5 2016.11.14 524
Wzór umowy na roboty budowlane rar 892,2 2016.11.14 542
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 33,0 2016.11.14 489

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 658,3 2016.11.29 415

Pobierz wszystkie dokumenty