Szczegóły ogłoszenia

NA/P/330/2016

"Remont instalacji c.o. w budynku Stołówki Studenckiej Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 183,8 2016.11.14 494

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 207,5 2016.11.14 520

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,0 2016.11.14 531
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 55,5 2016.11.14 531
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 3645,0 2016.11.14 590
Wykaz osób doc 33,0 2016.11.14 525
Wykaz robót budowlanych doc 38,0 2016.11.14 538
Wzór oferty na roboty budowlane doc 49,5 2016.11.14 540
Wzór umowy na roboty budowlane rar 892,2 2016.11.14 564
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 33,0 2016.11.14 506

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 658,3 2016.11.29 434

Pobierz wszystkie dokumenty