Szczegóły ogłoszenia

NA/P/340/2016

"Likwidacja barier architektonicznych przy wejściu do budynku B Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 178,9 2016.11.16 451

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 204,0 2016.11.16 477

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,0 2016.11.16 533
Formularz oferty na roboty budowlane - wzór doc 49,0 2016.11.16 531
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 55,0 2016.11.16 522
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 4097,6 2016.11.16 566
Wykaz osób doc 33,0 2016.11.16 550
Wykaz robót budowlanych doc 38,0 2016.11.16 538
Wzór umowy na roboty budowlane rar 899,3 2016.11.16 522
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,0 2016.11.16 532

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 33,5 2016.12.01 454

Pobierz wszystkie dokumenty