Szczegóły ogłoszenia

NA/P/340/2016

"Likwidacja barier architektonicznych przy wejściu do budynku B Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 178,9 2016.11.16 520

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 204,0 2016.11.16 536

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,0 2016.11.16 597
Formularz oferty na roboty budowlane - wzór doc 49,0 2016.11.16 598
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 55,0 2016.11.16 594
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 4097,6 2016.11.16 632
Wykaz osób doc 33,0 2016.11.16 619
Wykaz robót budowlanych doc 38,0 2016.11.16 606
Wzór umowy na roboty budowlane rar 899,3 2016.11.16 581
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,0 2016.11.16 598

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 33,5 2016.12.01 525

Pobierz wszystkie dokumenty