Szczegóły ogłoszenia

NA/P/340/2016

"Likwidacja barier architektonicznych przy wejściu do budynku B Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 178,9 2016.11.16 444

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 204,0 2016.11.16 470

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,0 2016.11.16 526
Formularz oferty na roboty budowlane - wzór doc 49,0 2016.11.16 518
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 55,0 2016.11.16 514
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 4097,6 2016.11.16 556
Wykaz osób doc 33,0 2016.11.16 540
Wykaz robót budowlanych doc 38,0 2016.11.16 527
Wzór umowy na roboty budowlane rar 899,3 2016.11.16 515
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,0 2016.11.16 520

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 33,5 2016.12.01 438

Pobierz wszystkie dokumenty