Szczegóły ogłoszenia

NA/P/340/2016

"Likwidacja barier architektonicznych przy wejściu do budynku B Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 178,9 2016.11.16 489

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 204,0 2016.11.16 503

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,0 2016.11.16 565
Formularz oferty na roboty budowlane - wzór doc 49,0 2016.11.16 567
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 55,0 2016.11.16 561
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 4097,6 2016.11.16 599
Wykaz osób doc 33,0 2016.11.16 588
Wykaz robót budowlanych doc 38,0 2016.11.16 572
Wzór umowy na roboty budowlane rar 899,3 2016.11.16 555
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,0 2016.11.16 565

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 33,5 2016.12.01 494

Pobierz wszystkie dokumenty