Szczegóły ogłoszenia

NA/P/344/2016

"Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie BZP html 71,8 2016.11.21 442

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 177,0 2016.11.21 431

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2016.11.21 476
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2016.11.21 475
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 225,0 2016.11.21 615
Wzór oferty na dostawy doc 84,5 2016.11.21 514
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 79,0 2016.11.21 438

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,4 2016.11.29 417

Pobierz wszystkie dokumenty