Szczegóły ogłoszenia

NA/P/344/2016

"Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie BZP html 71,8 2016.11.21 413

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 177,0 2016.11.21 400

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2016.11.21 449
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2016.11.21 444
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 225,0 2016.11.21 585
Wzór oferty na dostawy doc 84,5 2016.11.21 484
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 79,0 2016.11.21 411

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,4 2016.11.29 390

Pobierz wszystkie dokumenty