Szczegóły ogłoszenia

NA/P/344/2016

"Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie BZP html 71,8 2016.11.21 367

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 177,0 2016.11.21 355

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2016.11.21 407
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2016.11.21 401
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 225,0 2016.11.21 522
Wzór oferty na dostawy doc 84,5 2016.11.21 443
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 79,0 2016.11.21 372

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,4 2016.11.29 349

Pobierz wszystkie dokumenty