Szczegóły ogłoszenia

NA/P/377/2016

"Remont laboratorium L-29.040 Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 179,6 2016.12.28 517

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 201,0 2016.12.28 564

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2016.12.28 615
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 54,0 2016.12.28 595
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2283,0 2016.12.28 669
Wykaz osób doc 33,5 2016.12.28 614
Wykaz robót budowlanych doc 37,0 2016.12.28 593
Wzór oferty na roboty budowlane doc 52,5 2016.12.28 601
Wzór umowy na roboty budowlane rar 904,9 2016.12.28 592
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,0 2016.12.28 620

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 31,0 2017.01.05 469

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 36,0 2017.01.12 464

Pobierz wszystkie dokumenty