Szczegóły ogłoszenia

NA/P/377/2016

"Remont laboratorium L-29.040 Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 179,6 2016.12.28 506

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 201,0 2016.12.28 552

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2016.12.28 606
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 54,0 2016.12.28 578
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2283,0 2016.12.28 657
Wykaz osób doc 33,5 2016.12.28 600
Wykaz robót budowlanych doc 37,0 2016.12.28 580
Wzór oferty na roboty budowlane doc 52,5 2016.12.28 592
Wzór umowy na roboty budowlane rar 904,9 2016.12.28 579
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,0 2016.12.28 606

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 31,0 2017.01.05 455

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 36,0 2017.01.12 451

Pobierz wszystkie dokumenty