Szczegóły ogłoszenia

NA/P/377/2016

"Remont laboratorium L-29.040 Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 179,6 2016.12.28 476

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 201,0 2016.12.28 521

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2016.12.28 573
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 54,0 2016.12.28 548
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2283,0 2016.12.28 627
Wykaz osób doc 33,5 2016.12.28 571
Wykaz robót budowlanych doc 37,0 2016.12.28 547
Wzór oferty na roboty budowlane doc 52,5 2016.12.28 569
Wzór umowy na roboty budowlane rar 904,9 2016.12.28 552
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,0 2016.12.28 578

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 31,0 2017.01.05 429

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 36,0 2017.01.12 422

Pobierz wszystkie dokumenty