Szczegóły ogłoszenia

NA/P/377/2016

"Remont laboratorium L-29.040 Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 179,6 2016.12.28 502

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 201,0 2016.12.28 546

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2016.12.28 603
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 54,0 2016.12.28 574
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2283,0 2016.12.28 653
Wykaz osób doc 33,5 2016.12.28 597
Wykaz robót budowlanych doc 37,0 2016.12.28 576
Wzór oferty na roboty budowlane doc 52,5 2016.12.28 589
Wzór umowy na roboty budowlane rar 904,9 2016.12.28 575
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,0 2016.12.28 602

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 31,0 2017.01.05 450

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 36,0 2017.01.12 444

Pobierz wszystkie dokumenty