Szczegóły ogłoszenia

NA/P/377/2016

"Remont laboratorium L-29.040 Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 179,6 2016.12.28 485

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 201,0 2016.12.28 529

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2016.12.28 584
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 54,0 2016.12.28 557
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2283,0 2016.12.28 636
Wykaz osób doc 33,5 2016.12.28 579
Wykaz robót budowlanych doc 37,0 2016.12.28 554
Wzór oferty na roboty budowlane doc 52,5 2016.12.28 576
Wzór umowy na roboty budowlane rar 904,9 2016.12.28 559
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,0 2016.12.28 585

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 31,0 2017.01.05 434

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 36,0 2017.01.12 429

Pobierz wszystkie dokumenty