Szczegóły ogłoszenia

NA/P/7/2017

"Likwidacja barier architektonicznych przy wejściu do budynku B Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 29,9 2017.01.19 417

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 204,5 2017.01.19 462

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2017.01.19 474
Formularz oferty na roboty budowlane - wzór.. doc 49,0 2017.01.19 485
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 54,5 2017.01.19 483
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 4097,6 2017.01.19 476
Wykaz osób doc 33,5 2017.01.19 509
Wykaz robót budowlanych doc 38,0 2017.01.19 482
Wzór umowy na roboty budowlane rar 899,1 2017.01.19 477
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,0 2017.01.19 499

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 36,0 2017.02.03 374

Pobierz wszystkie dokumenty