Szczegóły ogłoszenia

NA/P/7/2017

"Likwidacja barier architektonicznych przy wejściu do budynku B Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 29,9 2017.01.19 441

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 204,5 2017.01.19 481

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2017.01.19 513
Formularz oferty na roboty budowlane - wzór.. doc 49,0 2017.01.19 509
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 54,5 2017.01.19 505
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 4097,6 2017.01.19 498
Wykaz osób doc 33,5 2017.01.19 532
Wykaz robót budowlanych doc 38,0 2017.01.19 505
Wzór umowy na roboty budowlane rar 899,1 2017.01.19 503
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,0 2017.01.19 527

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 36,0 2017.02.03 397

Pobierz wszystkie dokumenty