Szczegóły ogłoszenia

NA/P/7/2017

"Likwidacja barier architektonicznych przy wejściu do budynku B Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 29,9 2017.01.19 430

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 204,5 2017.01.19 472

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2017.01.19 498
Formularz oferty na roboty budowlane - wzór.. doc 49,0 2017.01.19 497
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 54,5 2017.01.19 495
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 4097,6 2017.01.19 489
Wykaz osób doc 33,5 2017.01.19 522
Wykaz robót budowlanych doc 38,0 2017.01.19 494
Wzór umowy na roboty budowlane rar 899,1 2017.01.19 491
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,0 2017.01.19 514

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 36,0 2017.02.03 387

Pobierz wszystkie dokumenty