Szczegóły ogłoszenia

NA/P/7/2017

"Likwidacja barier architektonicznych przy wejściu do budynku B Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 29,9 2017.01.19 482

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 204,5 2017.01.19 512

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2017.01.19 549
Formularz oferty na roboty budowlane - wzór.. doc 49,0 2017.01.19 552
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 54,5 2017.01.19 544
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 4097,6 2017.01.19 543
Wykaz osób doc 33,5 2017.01.19 569
Wykaz robót budowlanych doc 38,0 2017.01.19 547
Wzór umowy na roboty budowlane rar 899,1 2017.01.19 536
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,0 2017.01.19 564

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 36,0 2017.02.03 436

Pobierz wszystkie dokumenty