Szczegóły ogłoszenia

NA/P/9/2017

"Budowa przyłącza wodociągowego w ramach zadania: „Ekologiczny i energooszczędny Dom Studencki Politechniki Rzeszowskiej ALCHEMIK 2”"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 32,7 2017.01.31 348

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 76,5 2017.01.31 442

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.01.31 449
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2017.01.31 453
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 14652,5 2017.01.31 480
Wykaz osób doc 34,0 2017.01.31 444
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2017.01.31 435
Wzór oferty na roboty budowlane doc 50,5 2017.01.31 444
Wzór umowy z załącznikami rar 1231,8 2017.01.31 429
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,3 2017.01.31 414

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,5 2017.02.15 369

Pobierz wszystkie dokumenty