Szczegóły ogłoszenia

NA/P/9/2017

"Budowa przyłącza wodociągowego w ramach zadania: „Ekologiczny i energooszczędny Dom Studencki Politechniki Rzeszowskiej ALCHEMIK 2”"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 32,7 2017.01.31 337

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 76,5 2017.01.31 430

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.01.31 436
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2017.01.31 439
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 14652,5 2017.01.31 464
Wykaz osób doc 34,0 2017.01.31 431
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2017.01.31 418
Wzór oferty na roboty budowlane doc 50,5 2017.01.31 431
Wzór umowy z załącznikami rar 1231,8 2017.01.31 413
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,3 2017.01.31 403

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,5 2017.02.15 358

Pobierz wszystkie dokumenty