Szczegóły ogłoszenia

NA/P/9/2017

"Budowa przyłącza wodociągowego w ramach zadania: „Ekologiczny i energooszczędny Dom Studencki Politechniki Rzeszowskiej ALCHEMIK 2”"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 32,7 2017.01.31 311

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 76,5 2017.01.31 403

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.01.31 409
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2017.01.31 406
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 14652,5 2017.01.31 433
Wykaz osób doc 34,0 2017.01.31 400
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2017.01.31 390
Wzór oferty na roboty budowlane doc 50,5 2017.01.31 401
Wzór umowy z załącznikami rar 1231,8 2017.01.31 385
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,3 2017.01.31 376

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,5 2017.02.15 330

Pobierz wszystkie dokumenty