Szczegóły ogłoszenia

NA/P/9/2017

"Budowa przyłącza wodociągowego w ramach zadania: „Ekologiczny i energooszczędny Dom Studencki Politechniki Rzeszowskiej ALCHEMIK 2”"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 32,7 2017.01.31 393

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 76,5 2017.01.31 476

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.01.31 492
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2017.01.31 496
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 14652,5 2017.01.31 518
Wykaz osób doc 34,0 2017.01.31 487
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2017.01.31 474
Wzór oferty na roboty budowlane doc 50,5 2017.01.31 486
Wzór umowy z załącznikami rar 1231,8 2017.01.31 474
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,3 2017.01.31 456

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,5 2017.02.15 420

Pobierz wszystkie dokumenty