Szczegóły ogłoszenia

NA/P/9/2017

"Budowa przyłącza wodociągowego w ramach zadania: „Ekologiczny i energooszczędny Dom Studencki Politechniki Rzeszowskiej ALCHEMIK 2”"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 32,7 2017.01.31 325

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 76,5 2017.01.31 417

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.01.31 421
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2017.01.31 423
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 14652,5 2017.01.31 447
Wykaz osób doc 34,0 2017.01.31 416
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2017.01.31 403
Wzór oferty na roboty budowlane doc 50,5 2017.01.31 418
Wzór umowy z załącznikami rar 1231,8 2017.01.31 398
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,3 2017.01.31 391

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,5 2017.02.15 345

Pobierz wszystkie dokumenty