Szczegóły ogłoszenia

NA/P/31/2017

"Likwidacja barier architektonicznych przy wejściu do budynku B Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 29,9 2017.02.15 362

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 205,0 2017.02.15 373

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2017.02.15 413
Formularz oferty na roboty budowlane - wzór.. doc 49,0 2017.02.15 416
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 54,5 2017.02.15 408
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 4097,6 2017.02.15 404
Wykaz osób doc 33,5 2017.02.15 410
Wykaz robót budowlanych doc 38,0 2017.02.15 428
Wzór umowy na roboty budowlane rar 899,7 2017.02.15 401
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,0 2017.02.15 418

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 550,5 2017.03.02 344

Pobierz wszystkie dokumenty