Szczegóły ogłoszenia

NA/P/31/2017

"Likwidacja barier architektonicznych przy wejściu do budynku B Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 29,9 2017.02.15 373

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 205,0 2017.02.15 386

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2017.02.15 424
Formularz oferty na roboty budowlane - wzór.. doc 49,0 2017.02.15 429
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 54,5 2017.02.15 420
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 4097,6 2017.02.15 414
Wykaz osób doc 33,5 2017.02.15 421
Wykaz robót budowlanych doc 38,0 2017.02.15 441
Wzór umowy na roboty budowlane rar 899,7 2017.02.15 412
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,0 2017.02.15 431

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 550,5 2017.03.02 361

Pobierz wszystkie dokumenty