Szczegóły ogłoszenia

NA/P/31/2017

"Likwidacja barier architektonicznych przy wejściu do budynku B Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 29,9 2017.02.15 464

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 205,0 2017.02.15 469

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2017.02.15 512
Formularz oferty na roboty budowlane - wzór.. doc 49,0 2017.02.15 519
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 54,5 2017.02.15 514
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 4097,6 2017.02.15 494
Wykaz osób doc 33,5 2017.02.15 512
Wykaz robót budowlanych doc 38,0 2017.02.15 529
Wzór umowy na roboty budowlane rar 899,7 2017.02.15 502
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,0 2017.02.15 519

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 550,5 2017.03.02 451

Pobierz wszystkie dokumenty