Szczegóły ogłoszenia

NA/P/31/2017

"Likwidacja barier architektonicznych przy wejściu do budynku B Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 29,9 2017.02.15 366

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 205,0 2017.02.15 377

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2017.02.15 417
Formularz oferty na roboty budowlane - wzór.. doc 49,0 2017.02.15 423
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 54,5 2017.02.15 414
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 4097,6 2017.02.15 409
Wykaz osób doc 33,5 2017.02.15 413
Wykaz robót budowlanych doc 38,0 2017.02.15 435
Wzór umowy na roboty budowlane rar 899,7 2017.02.15 406
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,0 2017.02.15 423

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 550,5 2017.03.02 355

Pobierz wszystkie dokumenty