Szczegóły ogłoszenia

NA/P/31/2017

"Likwidacja barier architektonicznych przy wejściu do budynku B Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 29,9 2017.02.15 422

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 205,0 2017.02.15 432

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2017.02.15 475
Formularz oferty na roboty budowlane - wzór.. doc 49,0 2017.02.15 482
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 54,5 2017.02.15 476
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 4097,6 2017.02.15 459
Wykaz osób doc 33,5 2017.02.15 474
Wykaz robót budowlanych doc 38,0 2017.02.15 489
Wzór umowy na roboty budowlane rar 899,7 2017.02.15 464
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,0 2017.02.15 481

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 550,5 2017.03.02 413

Pobierz wszystkie dokumenty