Szczegóły ogłoszenia

NA/P/26/2017

"Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pomieszczeń w budynku E dla potrzeb Laboratorium Badań dla Przemysłu Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 34,0 2017.02.16 378

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP (zmiana 1) doc 3,0 2017.02.24 334
Ogłoszenie UZP (zmiana 2) doc 3,0 2017.03.01 320
Ogłoszenie UZP (zmiana 3) doc 3,0 2017.03.06 306

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 78,0 2017.02.16 416

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.02.16 441
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2017.02.16 450
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 8773,4 2017.02.16 472
Wykaz osób doc 34,0 2017.02.16 441
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2017.02.16 452
Wzór oferty na roboty budowlane doc 73,5 2017.02.16 423
Wzór umowy z załącznikami rar 1227,5 2017.02.16 429
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,2 2017.02.16 428

Zapytania do specyfikacji

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,1 2017.03.10 329
wzór oferty na roboty budowlane zmodyfikowany dnia 24.02.2017 r. doc 73,5 2017.02.24 329
wzór umowy zmodyfikowany dnia 24.02.2017 r. doc 218,5 2017.02.24 322

Pobierz wszystkie dokumenty