Szczegóły ogłoszenia

NA/P/26/2017

"Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pomieszczeń w budynku E dla potrzeb Laboratorium Badań dla Przemysłu Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 34,0 2017.02.16 416

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP (zmiana 1) doc 3,0 2017.02.24 377
Ogłoszenie UZP (zmiana 2) doc 3,0 2017.03.01 356
Ogłoszenie UZP (zmiana 3) doc 3,0 2017.03.06 341

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 78,0 2017.02.16 456

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.02.16 478
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2017.02.16 488
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 8773,4 2017.02.16 507
Wykaz osób doc 34,0 2017.02.16 476
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2017.02.16 492
Wzór oferty na roboty budowlane doc 73,5 2017.02.16 459
Wzór umowy z załącznikami rar 1227,5 2017.02.16 467
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,2 2017.02.16 470

Zapytania do specyfikacji

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,1 2017.03.10 364
wzór oferty na roboty budowlane zmodyfikowany dnia 24.02.2017 r. doc 73,5 2017.02.24 363
wzór umowy zmodyfikowany dnia 24.02.2017 r. doc 218,5 2017.02.24 359

Pobierz wszystkie dokumenty