Szczegóły ogłoszenia

NA/P/26/2017

"Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pomieszczeń w budynku E dla potrzeb Laboratorium Badań dla Przemysłu Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 34,0 2017.02.16 376

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP (zmiana 1) doc 3,0 2017.02.24 331
Ogłoszenie UZP (zmiana 2) doc 3,0 2017.03.01 318
Ogłoszenie UZP (zmiana 3) doc 3,0 2017.03.06 302

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 78,0 2017.02.16 411

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.02.16 439
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2017.02.16 447
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 8773,4 2017.02.16 470
Wykaz osób doc 34,0 2017.02.16 438
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2017.02.16 448
Wzór oferty na roboty budowlane doc 73,5 2017.02.16 420
Wzór umowy z załącznikami rar 1227,5 2017.02.16 427
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,2 2017.02.16 426

Zapytania do specyfikacji

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,1 2017.03.10 325
wzór oferty na roboty budowlane zmodyfikowany dnia 24.02.2017 r. doc 73,5 2017.02.24 325
wzór umowy zmodyfikowany dnia 24.02.2017 r. doc 218,5 2017.02.24 318

Pobierz wszystkie dokumenty