Szczegóły ogłoszenia

NA/P/26/2017

"Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pomieszczeń w budynku E dla potrzeb Laboratorium Badań dla Przemysłu Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 34,0 2017.02.16 396

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP (zmiana 1) doc 3,0 2017.02.24 359
Ogłoszenie UZP (zmiana 2) doc 3,0 2017.03.01 339
Ogłoszenie UZP (zmiana 3) doc 3,0 2017.03.06 323

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 78,0 2017.02.16 440

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.02.16 458
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2017.02.16 467
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 8773,4 2017.02.16 488
Wykaz osób doc 34,0 2017.02.16 457
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2017.02.16 471
Wzór oferty na roboty budowlane doc 73,5 2017.02.16 437
Wzór umowy z załącznikami rar 1227,5 2017.02.16 446
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,2 2017.02.16 447

Zapytania do specyfikacji

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,1 2017.03.10 345
wzór oferty na roboty budowlane zmodyfikowany dnia 24.02.2017 r. doc 73,5 2017.02.24 346
wzór umowy zmodyfikowany dnia 24.02.2017 r. doc 218,5 2017.02.24 340

Pobierz wszystkie dokumenty