Szczegóły ogłoszenia

NA/P/26/2017

"Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pomieszczeń w budynku E dla potrzeb Laboratorium Badań dla Przemysłu Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 34,0 2017.02.16 387

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP (zmiana 1) doc 3,0 2017.02.24 344
Ogłoszenie UZP (zmiana 2) doc 3,0 2017.03.01 329
Ogłoszenie UZP (zmiana 3) doc 3,0 2017.03.06 314

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 78,0 2017.02.16 429

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.02.16 451
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2017.02.16 459
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 8773,4 2017.02.16 480
Wykaz osób doc 34,0 2017.02.16 449
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2017.02.16 461
Wzór oferty na roboty budowlane doc 73,5 2017.02.16 431
Wzór umowy z załącznikami rar 1227,5 2017.02.16 438
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,2 2017.02.16 438

Zapytania do specyfikacji

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,1 2017.03.10 337
wzór oferty na roboty budowlane zmodyfikowany dnia 24.02.2017 r. doc 73,5 2017.02.24 337
wzór umowy zmodyfikowany dnia 24.02.2017 r. doc 218,5 2017.02.24 329

Pobierz wszystkie dokumenty