Szczegóły ogłoszenia

NA/P/32/2017

"Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w Regionalnym Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym i Biblioteczno-Administracyjnym Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 31,7 2017.02.27 426

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP (zmiana 1) doc 3,6 2017.03.10 334

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 217,5 2017.02.27 446

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2017.02.27 452
Formularz oferty - wzór doc 66,5 2017.02.27 458
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 54,5 2017.02.27 457
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 11102,3 2017.02.27 489
Wykaz osób doc 34,5 2017.02.27 474
Wykaz robót budowlanych doc 37,0 2017.02.27 454
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1034,3 2017.02.27 446
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,0 2017.02.27 452

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 34,5 2017.03.10 358

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 37,5 2017.03.07 395
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 doc 54,0 2017.03.10 374
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 3 doc 29,0 2017.03.15 367

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 685,6 2017.03.20 359

Pobierz wszystkie dokumenty