Szczegóły ogłoszenia

NA/P/32/2017

"Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w Regionalnym Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym i Biblioteczno-Administracyjnym Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 31,7 2017.02.27 431

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP (zmiana 1) doc 3,6 2017.03.10 338

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 217,5 2017.02.27 448

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2017.02.27 457
Formularz oferty - wzór doc 66,5 2017.02.27 462
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 54,5 2017.02.27 462
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 11102,3 2017.02.27 494
Wykaz osób doc 34,5 2017.02.27 481
Wykaz robót budowlanych doc 37,0 2017.02.27 460
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1034,3 2017.02.27 453
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,0 2017.02.27 457

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 34,5 2017.03.10 364

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 37,5 2017.03.07 403
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 doc 54,0 2017.03.10 382
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 3 doc 29,0 2017.03.15 370

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 685,6 2017.03.20 363

Pobierz wszystkie dokumenty