Szczegóły ogłoszenia

NA/P/32/2017

"Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w Regionalnym Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym i Biblioteczno-Administracyjnym Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 31,7 2017.02.27 410

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP (zmiana 1) doc 3,6 2017.03.10 319

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 217,5 2017.02.27 425

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2017.02.27 431
Formularz oferty - wzór doc 66,5 2017.02.27 442
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 54,5 2017.02.27 441
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 11102,3 2017.02.27 474
Wykaz osób doc 34,5 2017.02.27 454
Wykaz robót budowlanych doc 37,0 2017.02.27 439
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1034,3 2017.02.27 429
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,0 2017.02.27 435

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 34,5 2017.03.10 343

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 37,5 2017.03.07 381
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 doc 54,0 2017.03.10 360
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 3 doc 29,0 2017.03.15 347

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 685,6 2017.03.20 343

Pobierz wszystkie dokumenty