Szczegóły ogłoszenia

NA/P/32/2017

"Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w Regionalnym Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym i Biblioteczno-Administracyjnym Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 31,7 2017.02.27 464

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP (zmiana 1) doc 3,6 2017.03.10 369

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 217,5 2017.02.27 473

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2017.02.27 489
Formularz oferty - wzór doc 66,5 2017.02.27 497
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 54,5 2017.02.27 495
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 11102,3 2017.02.27 528
Wykaz osób doc 34,5 2017.02.27 512
Wykaz robót budowlanych doc 37,0 2017.02.27 493
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1034,3 2017.02.27 486
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,0 2017.02.27 489

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 34,5 2017.03.10 400

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 37,5 2017.03.07 435
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 doc 54,0 2017.03.10 414
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 3 doc 29,0 2017.03.15 403

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 685,6 2017.03.20 394

Pobierz wszystkie dokumenty