Szczegóły ogłoszenia

NA/P/32/2017

"Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w Regionalnym Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym i Biblioteczno-Administracyjnym Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 31,7 2017.02.27 449

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP (zmiana 1) doc 3,6 2017.03.10 354

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 217,5 2017.02.27 461

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2017.02.27 475
Formularz oferty - wzór doc 66,5 2017.02.27 480
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 54,5 2017.02.27 480
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 11102,3 2017.02.27 512
Wykaz osób doc 34,5 2017.02.27 497
Wykaz robót budowlanych doc 37,0 2017.02.27 478
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1034,3 2017.02.27 469
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,0 2017.02.27 475

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 34,5 2017.03.10 380

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 37,5 2017.03.07 419
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 doc 54,0 2017.03.10 397
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 3 doc 29,0 2017.03.15 388

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 685,6 2017.03.20 377

Pobierz wszystkie dokumenty