Szczegóły ogłoszenia

NA/P/58/2017

"Likwidacja barier architektonicznych przy wejściu do budynku B Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 30,0 2017.03.15 356

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 205,0 2017.03.15 379

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,0 2017.03.15 407
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 54,5 2017.03.15 424
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 4097,6 2017.03.15 436
Wykaz osób doc 33,5 2017.03.15 434
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2017.03.15 409
Wzór oferty na roboty budowlane - wzór doc 48,5 2017.03.15 406
Wzór umowy na roboty budowlane rar 899,4 2017.03.15 415
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,0 2017.03.15 441

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 33,5 2017.03.30 356

Pobierz wszystkie dokumenty