Szczegóły ogłoszenia

NA/P/58/2017

"Likwidacja barier architektonicznych przy wejściu do budynku B Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 30,0 2017.03.15 469

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 205,0 2017.03.15 480

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,0 2017.03.15 524
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 54,5 2017.03.15 539
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 4097,6 2017.03.15 552
Wykaz osób doc 33,5 2017.03.15 548
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2017.03.15 521
Wzór oferty na roboty budowlane - wzór doc 48,5 2017.03.15 538
Wzór umowy na roboty budowlane rar 899,4 2017.03.15 529
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,0 2017.03.15 547

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 33,5 2017.03.30 474

Pobierz wszystkie dokumenty