Szczegóły ogłoszenia

NA/P/58/2017

"Likwidacja barier architektonicznych przy wejściu do budynku B Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 30,0 2017.03.15 406

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 205,0 2017.03.15 425

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,0 2017.03.15 466
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 54,5 2017.03.15 480
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 4097,6 2017.03.15 496
Wykaz osób doc 33,5 2017.03.15 489
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2017.03.15 461
Wzór oferty na roboty budowlane - wzór doc 48,5 2017.03.15 468
Wzór umowy na roboty budowlane rar 899,4 2017.03.15 476
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,0 2017.03.15 491

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 33,5 2017.03.30 411

Pobierz wszystkie dokumenty