Szczegóły ogłoszenia

NA/P/58/2017

"Likwidacja barier architektonicznych przy wejściu do budynku B Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 30,0 2017.03.15 375

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 205,0 2017.03.15 402

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,0 2017.03.15 433
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 54,5 2017.03.15 446
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 4097,6 2017.03.15 462
Wykaz osób doc 33,5 2017.03.15 452
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2017.03.15 429
Wzór oferty na roboty budowlane - wzór doc 48,5 2017.03.15 431
Wzór umowy na roboty budowlane rar 899,4 2017.03.15 443
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,0 2017.03.15 466

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 33,5 2017.03.30 377

Pobierz wszystkie dokumenty