Szczegóły ogłoszenia

NA/P/58/2017

"Likwidacja barier architektonicznych przy wejściu do budynku B Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 30,0 2017.03.15 360

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 205,0 2017.03.15 384

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,0 2017.03.15 413
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 54,5 2017.03.15 429
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 4097,6 2017.03.15 444
Wykaz osób doc 33,5 2017.03.15 438
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2017.03.15 414
Wzór oferty na roboty budowlane - wzór doc 48,5 2017.03.15 416
Wzór umowy na roboty budowlane rar 899,4 2017.03.15 420
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,0 2017.03.15 449

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 33,5 2017.03.30 362

Pobierz wszystkie dokumenty