Szczegóły ogłoszenia

NA/P/73/2017

"Remont pomieszczeń po Stołówce Akademickiej na potrzeby Uczelnianego Centrum Rekrutacji Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 30,9 2017.04.10 481

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 210,0 2017.04.10 435

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2017.04.10 477
Formularz oferty na roboty budowlane doc 80,5 2017.04.10 497
Formularz umowy na roboty budowlane rar 1015,1 2017.04.10 489
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 54,5 2017.04.10 480
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 5219,0 2017.04.10 491
Wykaz osób doc 34,0 2017.04.10 478
Wykaz robót budowlanych doc 37,5 2017.04.10 480
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,0 2017.04.10 478

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,3 2017.04.25 426

Pobierz wszystkie dokumenty