Szczegóły ogłoszenia

NA/P/73/2017

"Remont pomieszczeń po Stołówce Akademickiej na potrzeby Uczelnianego Centrum Rekrutacji Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 30,9 2017.04.10 515

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 210,0 2017.04.10 460

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2017.04.10 510
Formularz oferty na roboty budowlane doc 80,5 2017.04.10 526
Formularz umowy na roboty budowlane rar 1015,1 2017.04.10 515
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 54,5 2017.04.10 511
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 5219,0 2017.04.10 522
Wykaz osób doc 34,0 2017.04.10 506
Wykaz robót budowlanych doc 37,5 2017.04.10 508
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,0 2017.04.10 506

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,3 2017.04.25 455

Pobierz wszystkie dokumenty