Szczegóły ogłoszenia

NA/P/73/2017

"Remont pomieszczeń po Stołówce Akademickiej na potrzeby Uczelnianego Centrum Rekrutacji Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 30,9 2017.04.10 418

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 210,0 2017.04.10 391

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2017.04.10 420
Formularz oferty na roboty budowlane doc 80,5 2017.04.10 421
Formularz umowy na roboty budowlane rar 1015,1 2017.04.10 433
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 54,5 2017.04.10 422
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 5219,0 2017.04.10 439
Wykaz osób doc 34,0 2017.04.10 415
Wykaz robót budowlanych doc 37,5 2017.04.10 419
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,0 2017.04.10 421

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,3 2017.04.25 352

Pobierz wszystkie dokumenty