Szczegóły ogłoszenia

NA/P/73/2017

"Remont pomieszczeń po Stołówce Akademickiej na potrzeby Uczelnianego Centrum Rekrutacji Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 30,9 2017.04.10 433

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 210,0 2017.04.10 402

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2017.04.10 429
Formularz oferty na roboty budowlane doc 80,5 2017.04.10 451
Formularz umowy na roboty budowlane rar 1015,1 2017.04.10 446
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 54,5 2017.04.10 432
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 5219,0 2017.04.10 452
Wykaz osób doc 34,0 2017.04.10 427
Wykaz robót budowlanych doc 37,5 2017.04.10 430
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,0 2017.04.10 435

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,3 2017.04.25 374

Pobierz wszystkie dokumenty