Szczegóły ogłoszenia

NA/P/73/2017

"Remont pomieszczeń po Stołówce Akademickiej na potrzeby Uczelnianego Centrum Rekrutacji Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 30,9 2017.04.10 388

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 210,0 2017.04.10 365

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2017.04.10 389
Formularz oferty na roboty budowlane doc 80,5 2017.04.10 385
Formularz umowy na roboty budowlane rar 1015,1 2017.04.10 403
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 54,5 2017.04.10 390
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 5219,0 2017.04.10 408
Wykaz osób doc 34,0 2017.04.10 385
Wykaz robót budowlanych doc 37,5 2017.04.10 387
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,0 2017.04.10 392

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,3 2017.04.25 325

Pobierz wszystkie dokumenty