Szczegóły ogłoszenia

NA/P/62/2017

"Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ks-200 odprowadzającej ścieki z DS AVIATA Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 31,9 2017.04.12 421

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 208,5 2017.04.12 377

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2017.04.12 411
Formularz oferty doc 53,5 2017.04.12 408
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 53,5 2017.04.12 433
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2384,0 2017.04.12 427
Wykaz osób doc 34,5 2017.04.12 420
Wykaz robót budowlanych doc 38,0 2017.04.12 403
Wzór umowy rar 1238,9 2017.04.12 418
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,0 2017.04.12 437

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2017.04.27 330

Pobierz wszystkie dokumenty