Szczegóły ogłoszenia

NA/P/62/2017

"Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ks-200 odprowadzającej ścieki z DS AVIATA Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 31,9 2017.04.12 426

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 208,5 2017.04.12 382

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2017.04.12 416
Formularz oferty doc 53,5 2017.04.12 414
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 53,5 2017.04.12 437
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2384,0 2017.04.12 433
Wykaz osób doc 34,5 2017.04.12 423
Wykaz robót budowlanych doc 38,0 2017.04.12 408
Wzór umowy rar 1238,9 2017.04.12 424
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,0 2017.04.12 441

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2017.04.27 333

Pobierz wszystkie dokumenty