Szczegóły ogłoszenia

NA/P/62/2017

"Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ks-200 odprowadzającej ścieki z DS AVIATA Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 31,9 2017.04.12 405

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 208,5 2017.04.12 361

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2017.04.12 394
Formularz oferty doc 53,5 2017.04.12 393
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 53,5 2017.04.12 415
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2384,0 2017.04.12 413
Wykaz osób doc 34,5 2017.04.12 405
Wykaz robót budowlanych doc 38,0 2017.04.12 388
Wzór umowy rar 1238,9 2017.04.12 403
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,0 2017.04.12 421

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2017.04.27 316

Pobierz wszystkie dokumenty