Szczegóły ogłoszenia

NA/P/62/2017

"Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ks-200 odprowadzającej ścieki z DS AVIATA Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 31,9 2017.04.12 466

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 208,5 2017.04.12 410

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2017.04.12 457
Formularz oferty doc 53,5 2017.04.12 453
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 53,5 2017.04.12 480
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2384,0 2017.04.12 473
Wykaz osób doc 34,5 2017.04.12 460
Wykaz robót budowlanych doc 38,0 2017.04.12 453
Wzór umowy rar 1238,9 2017.04.12 465
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,0 2017.04.12 477

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2017.04.27 381

Pobierz wszystkie dokumenty