Szczegóły ogłoszenia

NA/P/62/2017

"Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ks-200 odprowadzającej ścieki z DS AVIATA Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 31,9 2017.04.12 413

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 208,5 2017.04.12 370

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2017.04.12 403
Formularz oferty doc 53,5 2017.04.12 403
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 53,5 2017.04.12 424
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2384,0 2017.04.12 421
Wykaz osób doc 34,5 2017.04.12 413
Wykaz robót budowlanych doc 38,0 2017.04.12 396
Wzór umowy rar 1238,9 2017.04.12 409
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,0 2017.04.12 428

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2017.04.27 325

Pobierz wszystkie dokumenty