Szczegóły ogłoszenia

NA/P/97/2017

"Likwidacja zagrożeń pożarowych i poprawa bezpieczeństwa pożarowego w DS. IKAR Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 31,7 2017.04.28 461

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 3,0 2017.05.10 367

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 75,0 2017.04.28 483

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2017.04.28 473
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2017.04.28 495
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 36763,4 2017.04.28 541
Wykaz osób doc 19,2 2017.04.28 486
Wykaz robót budowlanych doc 22,6 2017.04.28 531
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,3 2017.04.28 492
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1016,3 2017.04.28 478
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2017.04.28 506

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,1 2017.05.10 393

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ rar 86,5 2017.05.10 418
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 doc 21,7 2017.05.11 438

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2017.05.17 405

Pobierz wszystkie dokumenty