Szczegóły ogłoszenia

NA/P/97/2017

"Likwidacja zagrożeń pożarowych i poprawa bezpieczeństwa pożarowego w DS. IKAR Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 31,7 2017.04.28 431

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 3,0 2017.05.10 339

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 75,0 2017.04.28 460

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2017.04.28 443
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2017.04.28 464
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 36763,4 2017.04.28 510
Wykaz osób doc 19,2 2017.04.28 455
Wykaz robót budowlanych doc 22,6 2017.04.28 500
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,3 2017.04.28 459
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1016,3 2017.04.28 447
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2017.04.28 475

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,1 2017.05.10 363

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ rar 86,5 2017.05.10 386
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 doc 21,7 2017.05.11 405

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2017.05.17 374

Pobierz wszystkie dokumenty