Szczegóły ogłoszenia

NA/P/97/2017

"Likwidacja zagrożeń pożarowych i poprawa bezpieczeństwa pożarowego w DS. IKAR Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 31,7 2017.04.28 374

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 3,0 2017.05.10 295

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 75,0 2017.04.28 415

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2017.04.28 402
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2017.04.28 418
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 36763,4 2017.04.28 463
Wykaz osób doc 19,2 2017.04.28 412
Wykaz robót budowlanych doc 22,6 2017.04.28 450
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,3 2017.04.28 415
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1016,3 2017.04.28 401
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2017.04.28 430

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,1 2017.05.10 323

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ rar 86,5 2017.05.10 337
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 doc 21,7 2017.05.11 356

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2017.05.17 327

Pobierz wszystkie dokumenty