Szczegóły ogłoszenia

NA/P/97/2017

"Likwidacja zagrożeń pożarowych i poprawa bezpieczeństwa pożarowego w DS. IKAR Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 31,7 2017.04.28 424

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 3,0 2017.05.10 331

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 75,0 2017.04.28 458

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2017.04.28 439
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2017.04.28 458
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 36763,4 2017.04.28 505
Wykaz osób doc 19,2 2017.04.28 448
Wykaz robót budowlanych doc 22,6 2017.04.28 494
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,3 2017.04.28 454
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1016,3 2017.04.28 442
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2017.04.28 466

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,1 2017.05.10 358

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ rar 86,5 2017.05.10 381
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 doc 21,7 2017.05.11 397

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2017.05.17 368

Pobierz wszystkie dokumenty