Szczegóły ogłoszenia

NA/P/97/2017

"Likwidacja zagrożeń pożarowych i poprawa bezpieczeństwa pożarowego w DS. IKAR Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 31,7 2017.04.28 445

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 3,0 2017.05.10 353

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 75,0 2017.04.28 473

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2017.04.28 459
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2017.04.28 482
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 36763,4 2017.04.28 527
Wykaz osób doc 19,2 2017.04.28 471
Wykaz robót budowlanych doc 22,6 2017.04.28 518
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,3 2017.04.28 478
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1016,3 2017.04.28 463
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2017.04.28 491

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,1 2017.05.10 380

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ rar 86,5 2017.05.10 403
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 doc 21,7 2017.05.11 424

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2017.05.17 392

Pobierz wszystkie dokumenty