Szczegóły ogłoszenia

NA/P/88/2017

"Remont pomieszczeń 201 i 202 dla Zakładu Termodynamiki"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 23,1 2017.05.09 471

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 12,5 2017.05.10 413

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,8 2017.05.09 388

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2017.05.09 421
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2017.05.09 404
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 1050,4 2017.05.09 438
Wykaz osób doc 20,9 2017.05.09 432
Wykaz robót budowlanych doc 22,0 2017.05.09 427
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,2 2017.05.09 416
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1013,9 2017.05.09 400
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2017.05.09 408

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2017.05.24 393

Pobierz wszystkie dokumenty