Szczegóły ogłoszenia

NA/P/88/2017

"Remont pomieszczeń 201 i 202 dla Zakładu Termodynamiki"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 23,1 2017.05.09 366

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 12,5 2017.05.10 304

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,8 2017.05.09 295

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2017.05.09 318
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2017.05.09 305
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 1050,4 2017.05.09 336
Wykaz osób doc 20,9 2017.05.09 330
Wykaz robót budowlanych doc 22,0 2017.05.09 328
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,2 2017.05.09 319
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1013,9 2017.05.09 300
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2017.05.09 305

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2017.05.24 292

Pobierz wszystkie dokumenty