Szczegóły ogłoszenia

NA/P/88/2017

"Remont pomieszczeń 201 i 202 dla Zakładu Termodynamiki"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 23,1 2017.05.09 402

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 12,5 2017.05.10 340

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,8 2017.05.09 326

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2017.05.09 354
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2017.05.09 341
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 1050,4 2017.05.09 369
Wykaz osób doc 20,9 2017.05.09 366
Wykaz robót budowlanych doc 22,0 2017.05.09 360
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,2 2017.05.09 350
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1013,9 2017.05.09 333
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2017.05.09 338

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2017.05.24 326

Pobierz wszystkie dokumenty