Szczegóły ogłoszenia

NA/P/88/2017

"Remont pomieszczeń 201 i 202 dla Zakładu Termodynamiki"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 23,1 2017.05.09 449

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 12,5 2017.05.10 386

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,8 2017.05.09 368

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2017.05.09 399
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2017.05.09 383
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 1050,4 2017.05.09 412
Wykaz osób doc 20,9 2017.05.09 409
Wykaz robót budowlanych doc 22,0 2017.05.09 406
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,2 2017.05.09 396
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1013,9 2017.05.09 380
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2017.05.09 386

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2017.05.24 371

Pobierz wszystkie dokumenty