Szczegóły ogłoszenia

NA/P/86/2017

"Wykonanie dwóch szlabanów elektromechanicznych na drodze dojazdowej do DS. Ikar, wykonanie instalacji elektrycznej i sterującej do szlabanów przy bud. V oraz do parkingu wzdłuż ul. Emilii Pater w formule zaprojektuj i wybuduj"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 21,8 2017.05.09 409

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 2,9 2017.05.10 343

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 68,1 2017.05.09 322

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,0 2017.05.09 342
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2017.05.09 340
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 94,5 2017.05.09 397
Wykaz robót budowlanych doc 40,0 2017.05.09 349
Wzór oferty na roboty budowlane doc 52,0 2017.05.09 333
Wzór umowy rar 348,7 2017.05.09 339
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 33,0 2017.05.09 367

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,3 2017.05.24 344

Pobierz wszystkie dokumenty