Szczegóły ogłoszenia

NA/P/86/2017

"Wykonanie dwóch szlabanów elektromechanicznych na drodze dojazdowej do DS. Ikar, wykonanie instalacji elektrycznej i sterującej do szlabanów przy bud. V oraz do parkingu wzdłuż ul. Emilii Pater w formule zaprojektuj i wybuduj"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 21,8 2017.05.09 356

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 2,9 2017.05.10 285

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 68,1 2017.05.09 268

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,0 2017.05.09 284
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2017.05.09 283
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 94,5 2017.05.09 310
Wykaz robót budowlanych doc 40,0 2017.05.09 289
Wzór oferty na roboty budowlane doc 52,0 2017.05.09 278
Wzór umowy rar 348,7 2017.05.09 282
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 33,0 2017.05.09 309

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,3 2017.05.24 279

Pobierz wszystkie dokumenty