Szczegóły ogłoszenia

NA/P/86/2017

"Wykonanie dwóch szlabanów elektromechanicznych na drodze dojazdowej do DS. Ikar, wykonanie instalacji elektrycznej i sterującej do szlabanów przy bud. V oraz do parkingu wzdłuż ul. Emilii Pater w formule zaprojektuj i wybuduj"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 21,8 2017.05.09 426

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 2,9 2017.05.10 358

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 68,1 2017.05.09 340

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,0 2017.05.09 358
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2017.05.09 355
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 94,5 2017.05.09 415
Wykaz robót budowlanych doc 40,0 2017.05.09 365
Wzór oferty na roboty budowlane doc 52,0 2017.05.09 349
Wzór umowy rar 348,7 2017.05.09 355
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 33,0 2017.05.09 381

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,3 2017.05.24 361

Pobierz wszystkie dokumenty