Szczegóły ogłoszenia

NA/P/79/2017

"Zawarcie umowy ramowej o wykonywanie robót remontowych w obiektach Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 1482,4 2017.05.12 485

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 70,3 2017.05.12 468

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2017.05.12 510
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2017.05.12 487
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 9 zip 3763,5 2017.05.12 545
umowa wykonawcza doc 89,0 2017.05.12 489
Wykaz osób doc 23,6 2017.05.12 483
Wykaz robót budowlanych doc 24,6 2017.05.12 496
Wzór oferty na roboty budowlane doc 51,0 2017.05.12 479
Wzór umowy na roboty budowlane doc 194,0 2017.05.12 1902
Zał. do umowy wykonawczej zip 973,2 2017.05.12 485
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,0 2017.05.12 505

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2017.05.29 406

Pobierz wszystkie dokumenty