Szczegóły ogłoszenia

NA/P/79/2017

"Zawarcie umowy ramowej o wykonywanie robót remontowych w obiektach Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 1482,4 2017.05.12 450

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 70,3 2017.05.12 434

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2017.05.12 476
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2017.05.12 451
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 9 zip 3763,5 2017.05.12 509
umowa wykonawcza doc 89,0 2017.05.12 455
Wykaz osób doc 23,6 2017.05.12 453
Wykaz robót budowlanych doc 24,6 2017.05.12 459
Wzór oferty na roboty budowlane doc 51,0 2017.05.12 447
Wzór umowy na roboty budowlane doc 194,0 2017.05.12 1124
Zał. do umowy wykonawczej zip 973,2 2017.05.12 455
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,0 2017.05.12 469

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2017.05.29 363

Pobierz wszystkie dokumenty