Szczegóły ogłoszenia

NA/P/79/2017

"Zawarcie umowy ramowej o wykonywanie robót remontowych w obiektach Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 1482,4 2017.05.12 531

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 70,3 2017.05.12 506

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2017.05.12 556
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2017.05.12 529
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 9 zip 3763,5 2017.05.12 585
umowa wykonawcza doc 89,0 2017.05.12 528
Wykaz osób doc 23,6 2017.05.12 524
Wykaz robót budowlanych doc 24,6 2017.05.12 542
Wzór oferty na roboty budowlane doc 51,0 2017.05.12 525
Wzór umowy na roboty budowlane doc 194,0 2017.05.12 2106
Zał. do umowy wykonawczej zip 973,2 2017.05.12 526
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,0 2017.05.12 546

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2017.05.29 460

Pobierz wszystkie dokumenty