Szczegóły ogłoszenia

NA/P/79/2017

"Zawarcie umowy ramowej o wykonywanie robót remontowych w obiektach Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 1482,4 2017.05.12 439

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 70,3 2017.05.12 420

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2017.05.12 467
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2017.05.12 439
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 9 zip 3763,5 2017.05.12 495
umowa wykonawcza doc 89,0 2017.05.12 442
Wykaz osób doc 23,6 2017.05.12 444
Wykaz robót budowlanych doc 24,6 2017.05.12 446
Wzór oferty na roboty budowlane doc 51,0 2017.05.12 437
Wzór umowy na roboty budowlane doc 194,0 2017.05.12 926
Zał. do umowy wykonawczej zip 973,2 2017.05.12 439
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,0 2017.05.12 459

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2017.05.29 353

Pobierz wszystkie dokumenty