Szczegóły ogłoszenia

NA/P/79/2017

"Zawarcie umowy ramowej o wykonywanie robót remontowych w obiektach Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 1482,4 2017.05.12 460

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 70,3 2017.05.12 439

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2017.05.12 483
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2017.05.12 456
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 9 zip 3763,5 2017.05.12 517
umowa wykonawcza doc 89,0 2017.05.12 462
Wykaz osób doc 23,6 2017.05.12 460
Wykaz robót budowlanych doc 24,6 2017.05.12 467
Wzór oferty na roboty budowlane doc 51,0 2017.05.12 454
Wzór umowy na roboty budowlane doc 194,0 2017.05.12 1267
Zał. do umowy wykonawczej zip 973,2 2017.05.12 463
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,0 2017.05.12 477

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2017.05.29 372

Pobierz wszystkie dokumenty