Szczegóły ogłoszenia

NA/P/118/2017

"Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ks-200 odprowadzającej ścieki z DS AVIATA Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 23,1 2017.05.16 380

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 208,0 2017.05.16 346

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017.05.16 444
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2017.05.16 380
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2384,0 2017.05.16 386
Wykaz osób doc 19,3 2017.05.16 389
Wykaz robót budowlanych doc 22,0 2017.05.16 395
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,9 2017.05.16 393
Wzór umowy rar 1238,9 2017.05.16 388
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2017.05.16 419

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,1 2017.05.31 304

Pobierz wszystkie dokumenty