Szczegóły ogłoszenia

NA/P/118/2017

"Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ks-200 odprowadzającej ścieki z DS AVIATA Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 23,1 2017.05.16 422

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 208,0 2017.05.16 374

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017.05.16 490
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2017.05.16 419
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2384,0 2017.05.16 428
Wykaz osób doc 19,3 2017.05.16 434
Wykaz robót budowlanych doc 22,0 2017.05.16 433
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,9 2017.05.16 435
Wzór umowy rar 1238,9 2017.05.16 428
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2017.05.16 461

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,1 2017.05.31 343

Pobierz wszystkie dokumenty