Szczegóły ogłoszenia

NA/P/121/2017

"Likwidacja zagrożeń pożarowych i poprawa bezpieczeństwa pożarowego w DS. IKAR Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 24,2 2017.05.24 382

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 81,4 2017.05.24 329

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2017.05.24 367
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2017.05.24 364
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 40722,6 2017.05.24 441
Wykaz osób doc 19,1 2017.05.24 385
Wykaz robót budowlanych doc 22,2 2017.05.24 372
Wzór oferty na roboty budowlane docx 28,5 2017.05.24 362
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1016,2 2017.05.24 372
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.05.24 363

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2017.06.08 313

Pobierz wszystkie dokumenty