Szczegóły ogłoszenia

NA/P/121/2017

"Likwidacja zagrożeń pożarowych i poprawa bezpieczeństwa pożarowego w DS. IKAR Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 24,2 2017.05.24 349

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 81,4 2017.05.24 298

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2017.05.24 333
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2017.05.24 325
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 40722,6 2017.05.24 409
Wykaz osób doc 19,1 2017.05.24 353
Wykaz robót budowlanych doc 22,2 2017.05.24 338
Wzór oferty na roboty budowlane docx 28,5 2017.05.24 327
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1016,2 2017.05.24 333
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.05.24 331

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2017.06.08 281

Pobierz wszystkie dokumenty