Szczegóły ogłoszenia

NA/P/121/2017

"Likwidacja zagrożeń pożarowych i poprawa bezpieczeństwa pożarowego w DS. IKAR Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 24,2 2017.05.24 357

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 81,4 2017.05.24 305

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2017.05.24 343
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2017.05.24 334
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 40722,6 2017.05.24 417
Wykaz osób doc 19,1 2017.05.24 362
Wykaz robót budowlanych doc 22,2 2017.05.24 347
Wzór oferty na roboty budowlane docx 28,5 2017.05.24 337
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1016,2 2017.05.24 344
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.05.24 338

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2017.06.08 287

Pobierz wszystkie dokumenty