Szczegóły ogłoszenia

NA/P/121/2017

"Likwidacja zagrożeń pożarowych i poprawa bezpieczeństwa pożarowego w DS. IKAR Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 24,2 2017.05.24 407

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 81,4 2017.05.24 344

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2017.05.24 396
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2017.05.24 388
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 40722,6 2017.05.24 467
Wykaz osób doc 19,1 2017.05.24 412
Wykaz robót budowlanych doc 22,2 2017.05.24 396
Wzór oferty na roboty budowlane docx 28,5 2017.05.24 386
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1016,2 2017.05.24 399
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.05.24 389

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2017.06.08 343

Pobierz wszystkie dokumenty