Szczegóły ogłoszenia

NA/P/121/2017

"Likwidacja zagrożeń pożarowych i poprawa bezpieczeństwa pożarowego w DS. IKAR Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 24,2 2017.05.24 366

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 81,4 2017.05.24 314

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2017.05.24 352
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2017.05.24 346
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 40722,6 2017.05.24 425
Wykaz osób doc 19,1 2017.05.24 370
Wykaz robót budowlanych doc 22,2 2017.05.24 358
Wzór oferty na roboty budowlane docx 28,5 2017.05.24 347
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1016,2 2017.05.24 353
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.05.24 348

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2017.06.08 297

Pobierz wszystkie dokumenty