Szczegóły ogłoszenia

NA/P/130/2017

"Utwardzanie terenu dla kontenerów badawczych ZBO WBIŚiA Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 33,5 2017.06.02 443

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,0 2017.06.02 386

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017.06.02 417
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2017.06.02 412
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 16515,2 2017.06.02 425
Wykaz osób doc 19,3 2017.06.02 399
Wykaz robót budowlanych doc 22,2 2017.06.02 399
Wzór oferty na roboty budowlane doc 23,6 2017.06.02 400
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1036,0 2017.06.02 418
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.06.02 435

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,5 2017.06.05 396

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert docx 21,5 2017.06.20 366

Pobierz wszystkie dokumenty