Szczegóły ogłoszenia

NA/P/130/2017

"Utwardzanie terenu dla kontenerów badawczych ZBO WBIŚiA Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 33,5 2017.06.02 421

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,0 2017.06.02 369

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017.06.02 396
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2017.06.02 392
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 16515,2 2017.06.02 405
Wykaz osób doc 19,3 2017.06.02 379
Wykaz robót budowlanych doc 22,2 2017.06.02 381
Wzór oferty na roboty budowlane doc 23,6 2017.06.02 379
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1036,0 2017.06.02 401
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.06.02 419

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,5 2017.06.05 379

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert docx 21,5 2017.06.20 343

Pobierz wszystkie dokumenty