Szczegóły ogłoszenia

NA/P/130/2017

"Utwardzanie terenu dla kontenerów badawczych ZBO WBIŚiA Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 33,5 2017.06.02 512

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,0 2017.06.02 452

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017.06.02 487
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2017.06.02 482
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 16515,2 2017.06.02 498
Wykaz osób doc 19,3 2017.06.02 470
Wykaz robót budowlanych doc 22,2 2017.06.02 471
Wzór oferty na roboty budowlane doc 23,6 2017.06.02 469
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1036,0 2017.06.02 486
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.06.02 508

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,5 2017.06.05 460

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert docx 21,5 2017.06.20 445

Pobierz wszystkie dokumenty