Szczegóły ogłoszenia

NA/P/130/2017

"Utwardzanie terenu dla kontenerów badawczych ZBO WBIŚiA Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 33,5 2017.06.02 476

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,0 2017.06.02 413

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017.06.02 451
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2017.06.02 446
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 16515,2 2017.06.02 461
Wykaz osób doc 19,3 2017.06.02 434
Wykaz robót budowlanych doc 22,2 2017.06.02 437
Wzór oferty na roboty budowlane doc 23,6 2017.06.02 430
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1036,0 2017.06.02 450
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.06.02 469

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,5 2017.06.05 427

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert docx 21,5 2017.06.20 406

Pobierz wszystkie dokumenty