Szczegóły ogłoszenia

NA/P/130/2017

"Utwardzanie terenu dla kontenerów badawczych ZBO WBIŚiA Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 33,5 2017.06.02 391

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,0 2017.06.02 339

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017.06.02 369
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2017.06.02 360
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 16515,2 2017.06.02 375
Wykaz osób doc 19,3 2017.06.02 351
Wykaz robót budowlanych doc 22,2 2017.06.02 353
Wzór oferty na roboty budowlane doc 23,6 2017.06.02 347
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1036,0 2017.06.02 366
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.06.02 386

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,5 2017.06.05 350

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert docx 21,5 2017.06.20 307

Pobierz wszystkie dokumenty