Szczegóły ogłoszenia

NA/P/117/2017

"Remont pomieszczeń Hangaru, Domku Pilota, oraz remont uszkodzonych i wymiana zbutwiałych elementów drewnianych balustrad tarasowych w AOS w Bezmiechowej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 29,8 2017.06.06 301

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 72,0 2017.06.06 241

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2017.06.06 247
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,5 2017.06.06 269
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2776,9 2017.06.06 274
Wykaz osób doc 19,2 2017.06.06 270
Wykaz robót budowlanych doc 22,2 2017.06.06 277
Wzór oferty na dostawy doc 26,2 2017.06.06 274
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1014,6 2017.06.06 267
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2017.06.06 251

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2017.06.21 209

Pobierz wszystkie dokumenty