Szczegóły ogłoszenia

NA/P/117/2017

"Remont pomieszczeń Hangaru, Domku Pilota, oraz remont uszkodzonych i wymiana zbutwiałych elementów drewnianych balustrad tarasowych w AOS w Bezmiechowej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 29,8 2017.06.06 355

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 72,0 2017.06.06 289

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2017.06.06 301
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,5 2017.06.06 320
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2776,9 2017.06.06 328
Wykaz osób doc 19,2 2017.06.06 322
Wykaz robót budowlanych doc 22,2 2017.06.06 330
Wzór oferty na dostawy doc 26,2 2017.06.06 323
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1014,6 2017.06.06 317
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2017.06.06 306

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2017.06.21 258

Pobierz wszystkie dokumenty