Szczegóły ogłoszenia

NA/P/117/2017

"Remont pomieszczeń Hangaru, Domku Pilota, oraz remont uszkodzonych i wymiana zbutwiałych elementów drewnianych balustrad tarasowych w AOS w Bezmiechowej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 29,8 2017.06.06 317

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 72,0 2017.06.06 257

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2017.06.06 264
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,5 2017.06.06 287
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2776,9 2017.06.06 290
Wykaz osób doc 19,2 2017.06.06 285
Wykaz robót budowlanych doc 22,2 2017.06.06 295
Wzór oferty na dostawy doc 26,2 2017.06.06 289
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1014,6 2017.06.06 282
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2017.06.06 271

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2017.06.21 226

Pobierz wszystkie dokumenty