Szczegóły ogłoszenia

NA/P/117/2017

"Remont pomieszczeń Hangaru, Domku Pilota, oraz remont uszkodzonych i wymiana zbutwiałych elementów drewnianych balustrad tarasowych w AOS w Bezmiechowej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 29,8 2017.06.06 328

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 72,0 2017.06.06 268

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2017.06.06 276
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,5 2017.06.06 295
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2776,9 2017.06.06 301
Wykaz osób doc 19,2 2017.06.06 294
Wykaz robót budowlanych doc 22,2 2017.06.06 303
Wzór oferty na dostawy doc 26,2 2017.06.06 297
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1014,6 2017.06.06 291
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2017.06.06 280

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2017.06.21 234

Pobierz wszystkie dokumenty