Szczegóły ogłoszenia

NA/P/147/2017

"Przebudowa elementów strefy oddymiania w DS.Promień oraz przebudowa chodników przy zewnętrznych klatkach ewakuacyjnych."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 92,5 2017.06.28 318

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 215,5 2017.06.28 319

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2017.06.28 356
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2017.06.28 348
Szczegółowy opis zamówienia zip 3544,7 2017.06.28 352
Wykaz osób doc 39,0 2017.06.28 342
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2017.06.28 356
Wzór oferty na roboty budowlane doc 25,2 2017.06.28 366
Wzór umowy na roboty budowlane doc 180,0 2017.06.28 346
Załączniki do umowy zip 973,2 2017.06.28 344
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2017.06.28 349

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2017.07.13 260

Pobierz wszystkie dokumenty