Szczegóły ogłoszenia

NA/P/147/2017

"Przebudowa elementów strefy oddymiania w DS.Promień oraz przebudowa chodników przy zewnętrznych klatkach ewakuacyjnych."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 92,5 2017.06.28 378

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 215,5 2017.06.28 365

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2017.06.28 418
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2017.06.28 403
Szczegółowy opis zamówienia zip 3544,7 2017.06.28 408
Wykaz osób doc 39,0 2017.06.28 400
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2017.06.28 416
Wzór oferty na roboty budowlane doc 25,2 2017.06.28 434
Wzór umowy na roboty budowlane doc 180,0 2017.06.28 411
Załączniki do umowy zip 973,2 2017.06.28 404
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2017.06.28 415

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2017.07.13 318

Pobierz wszystkie dokumenty