Szczegóły ogłoszenia

NA/P/147/2017

"Przebudowa elementów strefy oddymiania w DS.Promień oraz przebudowa chodników przy zewnętrznych klatkach ewakuacyjnych."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 92,5 2017.06.28 330

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 215,5 2017.06.28 327

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2017.06.28 367
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2017.06.28 361
Szczegółowy opis zamówienia zip 3544,7 2017.06.28 362
Wykaz osób doc 39,0 2017.06.28 356
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2017.06.28 369
Wzór oferty na roboty budowlane doc 25,2 2017.06.28 383
Wzór umowy na roboty budowlane doc 180,0 2017.06.28 356
Załączniki do umowy zip 973,2 2017.06.28 356
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2017.06.28 359

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2017.07.13 270

Pobierz wszystkie dokumenty