Szczegóły ogłoszenia

NA/P/147/2017

"Przebudowa elementów strefy oddymiania w DS.Promień oraz przebudowa chodników przy zewnętrznych klatkach ewakuacyjnych."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 92,5 2017.06.28 422

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 215,5 2017.06.28 399

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2017.06.28 462
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2017.06.28 457
Szczegółowy opis zamówienia zip 3544,7 2017.06.28 457
Wykaz osób doc 39,0 2017.06.28 449
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2017.06.28 462
Wzór oferty na roboty budowlane doc 25,2 2017.06.28 480
Wzór umowy na roboty budowlane doc 180,0 2017.06.28 453
Załączniki do umowy zip 973,2 2017.06.28 450
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2017.06.28 455

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2017.07.13 363

Pobierz wszystkie dokumenty