Szczegóły ogłoszenia

NA/P/147/2017

"Przebudowa elementów strefy oddymiania w DS.Promień oraz przebudowa chodników przy zewnętrznych klatkach ewakuacyjnych."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 92,5 2017.06.28 334

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 215,5 2017.06.28 330

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2017.06.28 372
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2017.06.28 365
Szczegółowy opis zamówienia zip 3544,7 2017.06.28 366
Wykaz osób doc 39,0 2017.06.28 360
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2017.06.28 373
Wzór oferty na roboty budowlane doc 25,2 2017.06.28 387
Wzór umowy na roboty budowlane doc 180,0 2017.06.28 360
Załączniki do umowy zip 973,2 2017.06.28 361
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2017.06.28 363

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2017.07.13 275

Pobierz wszystkie dokumenty