Szczegóły ogłoszenia

NA/P/160/2017

"Remont wybranych pomieszczeń dla Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,3 2017.07.05 335

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 70,3 2017.07.05 293

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017.07.05 324
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2017.07.05 333
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 7227,9 2017.07.05 335
Wykaz osób doc 19,2 2017.07.05 318
Wykaz robót budowlanych doc 22,0 2017.07.05 337
Wzór oferty na roboty budowlane doc 28,2 2017.07.05 337
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1012,5 2017.07.05 318
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.07.05 336

Pobierz wszystkie dokumenty