Szczegóły ogłoszenia

NA/P/160/2017

"Remont wybranych pomieszczeń dla Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,3 2017.07.05 322

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 70,3 2017.07.05 282

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017.07.05 315
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2017.07.05 322
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 7227,9 2017.07.05 321
Wykaz osób doc 19,2 2017.07.05 307
Wykaz robót budowlanych doc 22,0 2017.07.05 323
Wzór oferty na roboty budowlane doc 28,2 2017.07.05 324
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1012,5 2017.07.05 304
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.07.05 325

Pobierz wszystkie dokumenty