Szczegóły ogłoszenia

NA/P/160/2017

"Remont wybranych pomieszczeń dla Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,3 2017.07.05 359

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 70,3 2017.07.05 309

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017.07.05 349
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2017.07.05 354
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 7227,9 2017.07.05 356
Wykaz osób doc 19,2 2017.07.05 344
Wykaz robót budowlanych doc 22,0 2017.07.05 358
Wzór oferty na roboty budowlane doc 28,2 2017.07.05 365
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1012,5 2017.07.05 340
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.07.05 357

Pobierz wszystkie dokumenty