Szczegóły ogłoszenia

NA/P/160/2017

"Remont wybranych pomieszczeń dla Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,3 2017.07.05 298

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 70,3 2017.07.05 259

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017.07.05 288
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2017.07.05 297
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 7227,9 2017.07.05 296
Wykaz osób doc 19,2 2017.07.05 281
Wykaz robót budowlanych doc 22,0 2017.07.05 297
Wzór oferty na roboty budowlane doc 28,2 2017.07.05 298
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1012,5 2017.07.05 276
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.07.05 300

Pobierz wszystkie dokumenty