Szczegóły ogłoszenia

NA/P/160/2017

"Remont wybranych pomieszczeń dla Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,3 2017.07.05 311

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 70,3 2017.07.05 268

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017.07.05 302
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2017.07.05 310
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 7227,9 2017.07.05 307
Wykaz osób doc 19,2 2017.07.05 294
Wykaz robót budowlanych doc 22,0 2017.07.05 310
Wzór oferty na roboty budowlane doc 28,2 2017.07.05 310
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1012,5 2017.07.05 289
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.07.05 314

Pobierz wszystkie dokumenty