Szczegóły ogłoszenia

NA/P/162/2017

"Remont wybranych pomieszczeń dla Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 57,4 2017.07.06 253

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 200,0 2017.07.06 271

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2017.07.06 262
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2017.07.06 273
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 992,9 2017.07.06 289
Wykaz osób doc 44,0 2017.07.06 269
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2017.07.06 321
Wzór oferty na roboty budowlane doc 69,5 2017.07.06 269
Wzór umowy na roboty budowlane doc 216,0 2017.07.06 284
Załączniki do umowy zip 973,2 2017.07.06 272
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2017.07.06 273

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2017.07.21 189

Pobierz wszystkie dokumenty