Szczegóły ogłoszenia

NA/P/162/2017

"Remont wybranych pomieszczeń dla Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 57,4 2017.07.06 270

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 200,0 2017.07.06 283

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2017.07.06 278
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2017.07.06 290
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 992,9 2017.07.06 305
Wykaz osób doc 44,0 2017.07.06 285
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2017.07.06 337
Wzór oferty na roboty budowlane doc 69,5 2017.07.06 284
Wzór umowy na roboty budowlane doc 216,0 2017.07.06 300
Załączniki do umowy zip 973,2 2017.07.06 287
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2017.07.06 289

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2017.07.21 202

Pobierz wszystkie dokumenty