Szczegóły ogłoszenia

NA/P/162/2017

"Remont wybranych pomieszczeń dla Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 57,4 2017.07.06 250

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 200,0 2017.07.06 267

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2017.07.06 259
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2017.07.06 265
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 992,9 2017.07.06 284
Wykaz osób doc 44,0 2017.07.06 265
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2017.07.06 314
Wzór oferty na roboty budowlane doc 69,5 2017.07.06 266
Wzór umowy na roboty budowlane doc 216,0 2017.07.06 280
Załączniki do umowy zip 973,2 2017.07.06 266
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2017.07.06 266

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2017.07.21 185

Pobierz wszystkie dokumenty