Szczegóły ogłoszenia

NA/P/162/2017

"Remont wybranych pomieszczeń dla Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 57,4 2017.07.06 262

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 200,0 2017.07.06 276

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2017.07.06 269
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2017.07.06 282
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 992,9 2017.07.06 297
Wykaz osób doc 44,0 2017.07.06 278
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2017.07.06 328
Wzór oferty na roboty budowlane doc 69,5 2017.07.06 277
Wzór umowy na roboty budowlane doc 216,0 2017.07.06 293
Załączniki do umowy zip 973,2 2017.07.06 279
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2017.07.06 281

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2017.07.21 196

Pobierz wszystkie dokumenty