Szczegóły ogłoszenia

NA/P/162/2017

"Remont wybranych pomieszczeń dla Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 57,4 2017.07.06 273

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 200,0 2017.07.06 287

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2017.07.06 283
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2017.07.06 295
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 992,9 2017.07.06 309
Wykaz osób doc 44,0 2017.07.06 289
Wykaz robót budowlanych doc 42,0 2017.07.06 342
Wzór oferty na roboty budowlane doc 69,5 2017.07.06 289
Wzór umowy na roboty budowlane doc 216,0 2017.07.06 305
Załączniki do umowy zip 973,2 2017.07.06 290
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2017.07.06 295

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2017.07.21 209

Pobierz wszystkie dokumenty