Szczegóły ogłoszenia

NA/P/134/2017

"Instalacje ppoż w budynku F Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,6 2017.07.11 375

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,0 2017.07.11 322

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,8 2017.07.11 371
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2017.07.11 401
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 177,3 2017.07.11 378
Wykaz osób doc 19,2 2017.07.11 368
Wykaz robót budowlanych doc 22,1 2017.07.11 371
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,2 2017.07.11 378
Wzór umowy na roboty budowlane rar 908,6 2017.07.11 374
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2017.07.11 363

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,4 2017.07.26 332

Pobierz wszystkie dokumenty