Szczegóły ogłoszenia

NA/P/134/2017

"Instalacje ppoż w budynku F Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,6 2017.07.11 450

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,0 2017.07.11 380

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,8 2017.07.11 448
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2017.07.11 472
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 177,3 2017.07.11 454
Wykaz osób doc 19,2 2017.07.11 444
Wykaz robót budowlanych doc 22,1 2017.07.11 445
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,2 2017.07.11 449
Wzór umowy na roboty budowlane rar 908,6 2017.07.11 448
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2017.07.11 441

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,4 2017.07.26 421

Pobierz wszystkie dokumenty