Szczegóły ogłoszenia

NA/P/134/2017

"Instalacje ppoż w budynku F Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,6 2017.07.11 409

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,0 2017.07.11 349

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,8 2017.07.11 407
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2017.07.11 435
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 177,3 2017.07.11 413
Wykaz osób doc 19,2 2017.07.11 406
Wykaz robót budowlanych doc 22,1 2017.07.11 409
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,2 2017.07.11 413
Wzór umowy na roboty budowlane rar 908,6 2017.07.11 411
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2017.07.11 402

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,4 2017.07.26 370

Pobierz wszystkie dokumenty