Szczegóły ogłoszenia

NA/P/134/2017

"Instalacje ppoż w budynku F Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,6 2017.07.11 392

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,0 2017.07.11 337

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,8 2017.07.11 387
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2017.07.11 417
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 177,3 2017.07.11 393
Wykaz osób doc 19,2 2017.07.11 385
Wykaz robót budowlanych doc 22,1 2017.07.11 388
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,2 2017.07.11 395
Wzór umowy na roboty budowlane rar 908,6 2017.07.11 392
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2017.07.11 378

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,4 2017.07.26 350

Pobierz wszystkie dokumenty