Szczegóły ogłoszenia

NA/P/134/2017

"Instalacje ppoż w budynku F Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,6 2017.07.11 342

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,0 2017.07.11 291

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,8 2017.07.11 333
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2017.07.11 366
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 177,3 2017.07.11 341
Wykaz osób doc 19,2 2017.07.11 332
Wykaz robót budowlanych doc 22,1 2017.07.11 335
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,2 2017.07.11 336
Wzór umowy na roboty budowlane rar 908,6 2017.07.11 334
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2017.07.11 327

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,4 2017.07.26 297

Pobierz wszystkie dokumenty