Szczegóły ogłoszenia

NA/P/168/2017

"Wymiana odcinka instalacji wodociągowej w budynku stołówki studenckiej Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,4 2017.07.11 354

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,0 2017.07.11 327

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017.07.11 403
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2017.07.11 379
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 356,5 2017.07.11 386
Wykaz osób doc 19,3 2017.07.11 383
Wykaz robót budowlanych doc 22,3 2017.07.11 395
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,4 2017.07.11 378
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1041,8 2017.07.11 367
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.07.11 395

Pobierz wszystkie dokumenty