Szczegóły ogłoszenia

NA/P/168/2017

"Wymiana odcinka instalacji wodociągowej w budynku stołówki studenckiej Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,4 2017.07.11 253

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,0 2017.07.11 254

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017.07.11 307
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2017.07.11 284
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 356,5 2017.07.11 284
Wykaz osób doc 19,3 2017.07.11 275
Wykaz robót budowlanych doc 22,3 2017.07.11 296
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,4 2017.07.11 280
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1041,8 2017.07.11 277
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.07.11 289

Pobierz wszystkie dokumenty