Szczegóły ogłoszenia

NA/P/168/2017

"Wymiana odcinka instalacji wodociągowej w budynku stołówki studenckiej Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,4 2017.07.11 267

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,0 2017.07.11 267

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017.07.11 321
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2017.07.11 300
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 356,5 2017.07.11 298
Wykaz osób doc 19,3 2017.07.11 287
Wykaz robót budowlanych doc 22,3 2017.07.11 310
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,4 2017.07.11 296
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1041,8 2017.07.11 291
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.07.11 304

Pobierz wszystkie dokumenty