Szczegóły ogłoszenia

NA/P/168/2017

"Wymiana odcinka instalacji wodociągowej w budynku stołówki studenckiej Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,4 2017.07.11 328

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,0 2017.07.11 310

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017.07.11 376
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2017.07.11 358
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 356,5 2017.07.11 362
Wykaz osób doc 19,3 2017.07.11 362
Wykaz robót budowlanych doc 22,3 2017.07.11 371
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,4 2017.07.11 356
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1041,8 2017.07.11 347
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.07.11 372

Pobierz wszystkie dokumenty