Szczegóły ogłoszenia

NA/P/168/2017

"Wymiana odcinka instalacji wodociągowej w budynku stołówki studenckiej Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,4 2017.07.11 295

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,0 2017.07.11 293

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017.07.11 345
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2017.07.11 328
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 356,5 2017.07.11 328
Wykaz osób doc 19,3 2017.07.11 320
Wykaz robót budowlanych doc 22,3 2017.07.11 341
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,4 2017.07.11 320
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1041,8 2017.07.11 317
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.07.11 333

Pobierz wszystkie dokumenty