Szczegóły ogłoszenia

NA/P/176/2017

"Renowacja tynków wewnętrznych piwnic w budynku dydaktycznym Politechniki Rzeszowskiej w Albigowej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,6 2017.07.14 288

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,4 2017.07.14 252

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Szczegółowy pis przedmiotu zamówienia rar 1206,3 2017.07.14 271
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2017.07.14 283
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2017.07.14 282
Wykaz osób doc 19,2 2017.07.14 266
Wykaz robót budowlanych doc 22,2 2017.07.14 269
Wzór oferty na roboty budowlane doc 25,6 2017.07.14 283
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1012,5 2017.07.14 283
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.07.14 282

Pobierz wszystkie dokumenty