Szczegóły ogłoszenia

NA/P/176/2017

"Renowacja tynków wewnętrznych piwnic w budynku dydaktycznym Politechniki Rzeszowskiej w Albigowej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,6 2017.07.14 360

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,4 2017.07.14 318

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Szczegółowy pis przedmiotu zamówienia rar 1206,3 2017.07.14 351
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2017.07.14 366
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2017.07.14 361
Wykaz osób doc 19,2 2017.07.14 345
Wykaz robót budowlanych doc 22,2 2017.07.14 343
Wzór oferty na roboty budowlane doc 25,6 2017.07.14 355
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1012,5 2017.07.14 360
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.07.14 356

Pobierz wszystkie dokumenty