Szczegóły ogłoszenia

NA/P/176/2017

"Renowacja tynków wewnętrznych piwnic w budynku dydaktycznym Politechniki Rzeszowskiej w Albigowej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,6 2017.07.14 345

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,4 2017.07.14 301

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Szczegółowy pis przedmiotu zamówienia rar 1206,3 2017.07.14 333
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2017.07.14 343
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2017.07.14 341
Wykaz osób doc 19,2 2017.07.14 325
Wykaz robót budowlanych doc 22,2 2017.07.14 327
Wzór oferty na roboty budowlane doc 25,6 2017.07.14 337
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1012,5 2017.07.14 341
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.07.14 337

Pobierz wszystkie dokumenty