Szczegóły ogłoszenia

NA/P/176/2017

"Renowacja tynków wewnętrznych piwnic w budynku dydaktycznym Politechniki Rzeszowskiej w Albigowej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,6 2017.07.14 379

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,4 2017.07.14 337

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Szczegółowy pis przedmiotu zamówienia rar 1206,3 2017.07.14 369
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2017.07.14 383
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2017.07.14 387
Wykaz osób doc 19,2 2017.07.14 365
Wykaz robót budowlanych doc 22,2 2017.07.14 360
Wzór oferty na roboty budowlane doc 25,6 2017.07.14 375
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1012,5 2017.07.14 376
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.07.14 381

Pobierz wszystkie dokumenty