Szczegóły ogłoszenia

NA/P/176/2017

"Renowacja tynków wewnętrznych piwnic w budynku dydaktycznym Politechniki Rzeszowskiej w Albigowej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,6 2017.07.14 328

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,4 2017.07.14 288

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Szczegółowy pis przedmiotu zamówienia rar 1206,3 2017.07.14 320
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2017.07.14 325
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2017.07.14 327
Wykaz osób doc 19,2 2017.07.14 307
Wykaz robót budowlanych doc 22,2 2017.07.14 311
Wzór oferty na roboty budowlane doc 25,6 2017.07.14 323
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1012,5 2017.07.14 328
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.07.14 321

Pobierz wszystkie dokumenty