Szczegóły ogłoszenia

NA/P/190/2017

"Remont wybranych pomieszczeń dla Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,4 2017.07.21 407

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 72,0 2017.07.21 300

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017.07.21 390
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,5 2017.07.21 387
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 7227,9 2017.07.21 413
Wykaz osób doc 19,1 2017.07.21 393
Wykaz robót budowlanych doc 22,1 2017.07.21 382
Wzór oferty na roboty budowlane docx 28,3 2017.07.21 398
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1012,5 2017.07.21 376
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.07.21 395

Pobierz wszystkie dokumenty