Szczegóły ogłoszenia

NA/P/190/2017

"Remont wybranych pomieszczeń dla Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,4 2017.07.21 369

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 72,0 2017.07.21 271

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017.07.21 353
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,5 2017.07.21 350
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 7227,9 2017.07.21 369
Wykaz osób doc 19,1 2017.07.21 356
Wykaz robót budowlanych doc 22,1 2017.07.21 342
Wzór oferty na roboty budowlane docx 28,3 2017.07.21 361
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1012,5 2017.07.21 341
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.07.21 360

Pobierz wszystkie dokumenty