Szczegóły ogłoszenia

NA/P/190/2017

"Remont wybranych pomieszczeń dla Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,4 2017.07.21 333

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 72,0 2017.07.21 249

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017.07.21 327
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,5 2017.07.21 322
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 7227,9 2017.07.21 338
Wykaz osób doc 19,1 2017.07.21 325
Wykaz robót budowlanych doc 22,1 2017.07.21 310
Wzór oferty na roboty budowlane docx 28,3 2017.07.21 329
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1012,5 2017.07.21 308
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.07.21 327

Pobierz wszystkie dokumenty