Szczegóły ogłoszenia

NA/P/190/2017

"Remont wybranych pomieszczeń dla Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,4 2017.07.21 424

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 72,0 2017.07.21 316

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017.07.21 410
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,5 2017.07.21 406
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 7227,9 2017.07.21 439
Wykaz osób doc 19,1 2017.07.21 412
Wykaz robót budowlanych doc 22,1 2017.07.21 398
Wzór oferty na roboty budowlane docx 28,3 2017.07.21 422
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1012,5 2017.07.21 401
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.07.21 419

Pobierz wszystkie dokumenty