Szczegóły ogłoszenia

NA/P/187/2017

"Wykonanie klimatyzacji w bud. D dla KIiA Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PRz"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,7 2017.07.25 491

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 12,2 2017.08.01 397

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,8 2017.07.25 462

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2017.07.25 522
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2017.07.25 509
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 1905,1 2017.07.25 559
Wykaz osób doc 19,3 2017.07.25 504
Wykaz robót budowlanych doc 22,0 2017.07.25 507
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,4 2017.07.25 495
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1041,2 2017.07.25 472
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.07.25 495

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,9 2017.08.01 457

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ rar 251,4 2017.08.01 455

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2017.08.11 448

Pobierz wszystkie dokumenty