Szczegóły ogłoszenia

NA/P/187/2017

"Wykonanie klimatyzacji w bud. D dla KIiA Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PRz"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,7 2017.07.25 504

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 12,2 2017.08.01 416

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,8 2017.07.25 485

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2017.07.25 539
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2017.07.25 530
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 1905,1 2017.07.25 572
Wykaz osób doc 19,3 2017.07.25 520
Wykaz robót budowlanych doc 22,0 2017.07.25 523
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,4 2017.07.25 515
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1041,2 2017.07.25 489
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.07.25 510

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,9 2017.08.01 471

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ rar 251,4 2017.08.01 470

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2017.08.11 466

Pobierz wszystkie dokumenty