Szczegóły ogłoszenia

NA/P/187/2017

"Wykonanie klimatyzacji w bud. D dla KIiA Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PRz"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,7 2017.07.25 427

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 12,2 2017.08.01 340

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,8 2017.07.25 410

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2017.07.25 457
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2017.07.25 445
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 1905,1 2017.07.25 500
Wykaz osób doc 19,3 2017.07.25 434
Wykaz robót budowlanych doc 22,0 2017.07.25 443
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,4 2017.07.25 432
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1041,2 2017.07.25 411
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.07.25 430

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,9 2017.08.01 392

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ rar 251,4 2017.08.01 394

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2017.08.11 381

Pobierz wszystkie dokumenty