Szczegóły ogłoszenia

NA/P/187/2017

"Wykonanie klimatyzacji w bud. D dla KIiA Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PRz"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,7 2017.07.25 463

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 12,2 2017.08.01 373

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,8 2017.07.25 439

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2017.07.25 497
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2017.07.25 484
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 1905,1 2017.07.25 535
Wykaz osób doc 19,3 2017.07.25 476
Wykaz robót budowlanych doc 22,0 2017.07.25 483
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,4 2017.07.25 471
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1041,2 2017.07.25 450
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.07.25 473

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,9 2017.08.01 433

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ rar 251,4 2017.08.01 432

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2017.08.11 422

Pobierz wszystkie dokumenty