Szczegóły ogłoszenia

NA/P/201/2017

"Renowacja tynków wewnętrznych piwnic w budynku dydaktycznym Politechniki Rzeszowskiej w Albigowej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,6 2017.08.02 338

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 74,2 2017.08.02 275

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Szczegółowy pis przedmiotu zamówienia rar 1206,3 2017.08.02 388
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.08.02 349
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2017.08.02 358
Wykaz osób doc 19,2 2017.08.02 341
Wykaz robót budowlanych doc 22,0 2017.08.02 334
Wzór oferty na roboty budowlane docx 28,2 2017.08.02 321
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1012,5 2017.08.02 335
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.08.02 359

Pobierz wszystkie dokumenty