Szczegóły ogłoszenia

NA/P/201/2017

"Renowacja tynków wewnętrznych piwnic w budynku dydaktycznym Politechniki Rzeszowskiej w Albigowej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,6 2017.08.02 354

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 74,2 2017.08.02 286

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Szczegółowy pis przedmiotu zamówienia rar 1206,3 2017.08.02 401
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.08.02 363
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2017.08.02 371
Wykaz osób doc 19,2 2017.08.02 357
Wykaz robót budowlanych doc 22,0 2017.08.02 348
Wzór oferty na roboty budowlane docx 28,2 2017.08.02 335
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1012,5 2017.08.02 347
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.08.02 374

Pobierz wszystkie dokumenty