Szczegóły ogłoszenia

NA/P/201/2017

"Renowacja tynków wewnętrznych piwnic w budynku dydaktycznym Politechniki Rzeszowskiej w Albigowej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,6 2017.08.02 391

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 74,2 2017.08.02 328

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Szczegółowy pis przedmiotu zamówienia rar 1206,3 2017.08.02 435
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.08.02 399
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2017.08.02 415
Wykaz osób doc 19,2 2017.08.02 404
Wykaz robót budowlanych doc 22,0 2017.08.02 388
Wzór oferty na roboty budowlane docx 28,2 2017.08.02 374
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1012,5 2017.08.02 388
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.08.02 416

Pobierz wszystkie dokumenty