Szczegóły ogłoszenia

NA/P/201/2017

"Renowacja tynków wewnętrznych piwnic w budynku dydaktycznym Politechniki Rzeszowskiej w Albigowej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,6 2017.08.02 371

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 74,2 2017.08.02 306

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Szczegółowy pis przedmiotu zamówienia rar 1206,3 2017.08.02 417
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.08.02 381
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2017.08.02 393
Wykaz osób doc 19,2 2017.08.02 376
Wykaz robót budowlanych doc 22,0 2017.08.02 367
Wzór oferty na roboty budowlane docx 28,2 2017.08.02 357
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1012,5 2017.08.02 368
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.08.02 394

Pobierz wszystkie dokumenty