Szczegóły ogłoszenia

NA/P/201/2017

"Renowacja tynków wewnętrznych piwnic w budynku dydaktycznym Politechniki Rzeszowskiej w Albigowej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,6 2017.08.02 278

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 74,2 2017.08.02 220

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Szczegółowy pis przedmiotu zamówienia rar 1206,3 2017.08.02 331
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.08.02 287
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2017.08.02 293
Wykaz osób doc 19,2 2017.08.02 284
Wykaz robót budowlanych doc 22,0 2017.08.02 273
Wzór oferty na roboty budowlane docx 28,2 2017.08.02 264
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1012,5 2017.08.02 279
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.08.02 298

Pobierz wszystkie dokumenty