Szczegóły ogłoszenia

NA/P/203/2017

"Wymiana odcinka instalacji wodociągowej w budynku stołówki studenckiej Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,4 2017.08.03 359

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 73,9 2017.08.03 287

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017.08.03 343
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2017.08.03 339
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 356,5 2017.08.03 349
Wykaz osób doc 19,1 2017.08.03 332
Wykaz robót budowlanych doc 22,2 2017.08.03 383
Wzór oferty na roboty budowlane docx 26,8 2017.08.03 353
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1041,8 2017.08.03 360
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.08.03 345

Pobierz wszystkie dokumenty