Szczegóły ogłoszenia

NA/P/203/2017

"Wymiana odcinka instalacji wodociągowej w budynku stołówki studenckiej Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,4 2017.08.03 336

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 73,9 2017.08.03 272

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017.08.03 317
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2017.08.03 314
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 356,5 2017.08.03 325
Wykaz osób doc 19,1 2017.08.03 310
Wykaz robót budowlanych doc 22,2 2017.08.03 360
Wzór oferty na roboty budowlane docx 26,8 2017.08.03 328
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1041,8 2017.08.03 336
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.08.03 322

Pobierz wszystkie dokumenty