Szczegóły ogłoszenia

NA/P/203/2017

"Wymiana odcinka instalacji wodociągowej w budynku stołówki studenckiej Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,4 2017.08.03 313

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 73,9 2017.08.03 253

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017.08.03 297
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2017.08.03 293
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 356,5 2017.08.03 302
Wykaz osób doc 19,1 2017.08.03 293
Wykaz robót budowlanych doc 22,2 2017.08.03 342
Wzór oferty na roboty budowlane docx 26,8 2017.08.03 311
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1041,8 2017.08.03 319
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.08.03 307

Pobierz wszystkie dokumenty