Szczegóły ogłoszenia

NA/P/203/2017

"Wymiana odcinka instalacji wodociągowej w budynku stołówki studenckiej Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,4 2017.08.03 389

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 73,9 2017.08.03 316

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017.08.03 375
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2017.08.03 367
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 356,5 2017.08.03 380
Wykaz osób doc 19,1 2017.08.03 362
Wykaz robót budowlanych doc 22,2 2017.08.03 413
Wzór oferty na roboty budowlane docx 26,8 2017.08.03 383
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1041,8 2017.08.03 392
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.08.03 372

Pobierz wszystkie dokumenty