Szczegóły ogłoszenia

NA/P/203/2017

"Wymiana odcinka instalacji wodociągowej w budynku stołówki studenckiej Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,4 2017.08.03 343

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 73,9 2017.08.03 277

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017.08.03 323
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2017.08.03 320
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 356,5 2017.08.03 332
Wykaz osób doc 19,1 2017.08.03 317
Wykaz robót budowlanych doc 22,2 2017.08.03 367
Wzór oferty na roboty budowlane docx 26,8 2017.08.03 336
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1041,8 2017.08.03 343
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.08.03 328

Pobierz wszystkie dokumenty