Szczegóły ogłoszenia

NA/P/217/2017

"Renowacja tynków wewnętrznych piwnic w budynku dydaktycznym Politechniki Rzeszowskiej w Albigowej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 20,7 2017.08.22 507

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 73,6 2017.08.22 265

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Szczegółowy pis przedmiotu zamówienia rar 1206,3 2017.08.22 331
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2017.08.22 350
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2017.08.22 363
Wykaz osób doc 19,3 2017.08.22 318
Wykaz robót budowlanych doc 22,2 2017.08.22 341
Wzór oferty na roboty budowlane docx 28,2 2017.08.22 347
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1012,5 2017.08.22 320
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.08.22 314

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2017.09.07 322

Pobierz wszystkie dokumenty