Szczegóły ogłoszenia

NA/P/217/2017

"Renowacja tynków wewnętrznych piwnic w budynku dydaktycznym Politechniki Rzeszowskiej w Albigowej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 20,7 2017.08.22 480

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 73,6 2017.08.22 244

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Szczegółowy pis przedmiotu zamówienia rar 1206,3 2017.08.22 309
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2017.08.22 328
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2017.08.22 334
Wykaz osób doc 19,3 2017.08.22 292
Wykaz robót budowlanych doc 22,2 2017.08.22 318
Wzór oferty na roboty budowlane docx 28,2 2017.08.22 319
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1012,5 2017.08.22 295
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.08.22 290

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2017.09.07 296

Pobierz wszystkie dokumenty