Szczegóły ogłoszenia

NA/P/217/2017

"Renowacja tynków wewnętrznych piwnic w budynku dydaktycznym Politechniki Rzeszowskiej w Albigowej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 20,7 2017.08.22 485

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 73,6 2017.08.22 247

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Szczegółowy pis przedmiotu zamówienia rar 1206,3 2017.08.22 314
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2017.08.22 331
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2017.08.22 340
Wykaz osób doc 19,3 2017.08.22 298
Wykaz robót budowlanych doc 22,2 2017.08.22 324
Wzór oferty na roboty budowlane docx 28,2 2017.08.22 329
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1012,5 2017.08.22 300
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.08.22 293

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2017.09.07 305

Pobierz wszystkie dokumenty