Szczegóły ogłoszenia

NA/P/206/2017

"Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj w zakresie: Przyłącz wodociągowy na cele ppoż. i wewnętrzna instalacja tryskaczowa w budynku Preinkubatora Akademickiego Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 22,9 2017.08.30 492

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 70,9 2017.08.30 294

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2017.08.30 373
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2017.08.30 361
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2538,2 2017.08.30 357
Wykaz osób doc 19,3 2017.08.30 349
Wykaz robót budowlanych doc 22,2 2017.08.30 368
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,2 2017.08.30 369
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1028,9 2017.08.30 371
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2017.08.30 363

Pobierz wszystkie dokumenty