Szczegóły ogłoszenia

NA/P/206/2017

"Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj w zakresie: Przyłącz wodociągowy na cele ppoż. i wewnętrzna instalacja tryskaczowa w budynku Preinkubatora Akademickiego Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 22,9 2017.08.30 471

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 70,9 2017.08.30 282

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2017.08.30 347
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2017.08.30 340
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2538,2 2017.08.30 340
Wykaz osób doc 19,3 2017.08.30 332
Wykaz robót budowlanych doc 22,2 2017.08.30 347
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,2 2017.08.30 353
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1028,9 2017.08.30 354
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2017.08.30 349

Pobierz wszystkie dokumenty