Szczegóły ogłoszenia

NA/P/206/2017

"Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj w zakresie: Przyłącz wodociągowy na cele ppoż. i wewnętrzna instalacja tryskaczowa w budynku Preinkubatora Akademickiego Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 22,9 2017.08.30 511

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 70,9 2017.08.30 306

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2017.08.30 394
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2017.08.30 380
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2538,2 2017.08.30 379
Wykaz osób doc 19,3 2017.08.30 369
Wykaz robót budowlanych doc 22,2 2017.08.30 390
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,2 2017.08.30 389
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1028,9 2017.08.30 393
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2017.08.30 384

Pobierz wszystkie dokumenty