Szczegóły ogłoszenia

NA/P/206/2017

"Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj w zakresie: Przyłącz wodociągowy na cele ppoż. i wewnętrzna instalacja tryskaczowa w budynku Preinkubatora Akademickiego Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 22,9 2017.08.30 531

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 70,9 2017.08.30 317

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2017.08.30 413
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2017.08.30 397
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2538,2 2017.08.30 397
Wykaz osób doc 19,3 2017.08.30 389
Wykaz robót budowlanych doc 22,2 2017.08.30 407
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,2 2017.08.30 411
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1028,9 2017.08.30 408
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2017.08.30 402

Pobierz wszystkie dokumenty