Szczegóły ogłoszenia

NA/P/220/2017

"Remont pomieszczeń II-III-IV piętra w budynku ARCUS"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 83,5 2017.09.04 457

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zmiana ogłoszenia BZP doc 30,5 2017.09.08 259

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 70,2 2017.09.04 232

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.09.04 284
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2017.09.04 254
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 3944,9 2017.09.04 311
Wykaz osób doc 19,2 2017.09.04 269
Wykaz robót budowlanych doc 22,0 2017.09.04 298
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,3 2017.09.04 299
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1017,1 2017.09.04 273
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.09.04 275

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,1 2017.09.08 272

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,3 2017.09.08 258

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2017.09.22 258

Pobierz wszystkie dokumenty