Szczegóły ogłoszenia

NA/P/220/2017

"Remont pomieszczeń II-III-IV piętra w budynku ARCUS"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 83,5 2017.09.04 442

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zmiana ogłoszenia BZP doc 30,5 2017.09.08 249

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 70,2 2017.09.04 223

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.09.04 273
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2017.09.04 244
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 3944,9 2017.09.04 297
Wykaz osób doc 19,2 2017.09.04 258
Wykaz robót budowlanych doc 22,0 2017.09.04 286
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,3 2017.09.04 286
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1017,1 2017.09.04 263
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.09.04 264

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,1 2017.09.08 262

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,3 2017.09.08 249

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2017.09.22 245

Pobierz wszystkie dokumenty