Szczegóły ogłoszenia

NA/P/224/2017

"Remont mieszkań R-201 i R-401 w Hotelu Asystenta bud. R Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 52,3 2017.09.11 481

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 76,6 2017.09.11 252

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017.09.11 320
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2017.09.11 336
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2599,4 2017.09.11 333
Wykaz osób doc 19,2 2017.09.11 311
Wykaz robót budowlanych doc 22,1 2017.09.11 326
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,7 2017.09.11 320
Wzór umowy na roboty budowlane doc 205,5 2017.09.11 321
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.09.11 315

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2017.09.26 315

Pobierz wszystkie dokumenty