Szczegóły ogłoszenia

NA/P/224/2017

"Remont mieszkań R-201 i R-401 w Hotelu Asystenta bud. R Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 52,3 2017.09.11 398

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 76,6 2017.09.11 208

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017.09.11 256
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2017.09.11 267
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2599,4 2017.09.11 270
Wykaz osób doc 19,2 2017.09.11 250
Wykaz robót budowlanych doc 22,1 2017.09.11 256
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,7 2017.09.11 256
Wzór umowy na roboty budowlane doc 205,5 2017.09.11 262
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.09.11 244

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2017.09.26 254

Pobierz wszystkie dokumenty