Szczegóły ogłoszenia

NA/P/224/2017

"Remont mieszkań R-201 i R-401 w Hotelu Asystenta bud. R Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 52,3 2017.09.11 497

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 76,6 2017.09.11 264

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017.09.11 339
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2017.09.11 354
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2599,4 2017.09.11 348
Wykaz osób doc 19,2 2017.09.11 327
Wykaz robót budowlanych doc 22,1 2017.09.11 341
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,7 2017.09.11 339
Wzór umowy na roboty budowlane doc 205,5 2017.09.11 338
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.09.11 332

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2017.09.26 330

Pobierz wszystkie dokumenty