Szczegóły ogłoszenia

NA/P/224/2017

"Remont mieszkań R-201 i R-401 w Hotelu Asystenta bud. R Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 52,3 2017.09.11 407

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 76,6 2017.09.11 213

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017.09.11 263
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2017.09.11 274
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2599,4 2017.09.11 277
Wykaz osób doc 19,2 2017.09.11 257
Wykaz robót budowlanych doc 22,1 2017.09.11 264
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,7 2017.09.11 262
Wzór umowy na roboty budowlane doc 205,5 2017.09.11 268
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.09.11 249

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2017.09.26 261

Pobierz wszystkie dokumenty