Szczegóły ogłoszenia

NA/P/224/2017

"Remont mieszkań R-201 i R-401 w Hotelu Asystenta bud. R Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 52,3 2017.09.11 461

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 76,6 2017.09.11 240

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017.09.11 302
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2017.09.11 319
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2599,4 2017.09.11 316
Wykaz osób doc 19,2 2017.09.11 294
Wykaz robót budowlanych doc 22,1 2017.09.11 308
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,7 2017.09.11 297
Wzór umowy na roboty budowlane doc 205,5 2017.09.11 301
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.09.11 296

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2017.09.26 298

Pobierz wszystkie dokumenty