Szczegóły ogłoszenia

NA/P/243/2017

"Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj w zakresie: Przyłącz wodociągowy na cele ppoż. i wewnętrzna instalacja tryskaczowa w budynku Preinkubatora Akademickiego Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,5 2017.09.21 445

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 17,3 2017.10.05 323

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 75,2 2017.09.21 186

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.09.21 273
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2017.09.21 326
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2538,2 2017.09.21 287
Wykaz osób doc 19,3 2017.09.21 252
Wykaz robót budowlanych doc 23,0 2017.09.21 256
Wzór oferty na roboty budowlane docx 28,6 2017.09.21 264
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1028,9 2017.09.21 260
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2017.09.21 268

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 23,8 2017.10.05 257

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,1 2017.10.05 232

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2017.10.13 228
Materiały pomocnicze (pkt 4 powiadomienia o zmianach SIWZ) rar 4027,6 2017.10.05 239

Pobierz wszystkie dokumenty