Szczegóły ogłoszenia

NA/P/243/2017

"Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj w zakresie: Przyłącz wodociągowy na cele ppoż. i wewnętrzna instalacja tryskaczowa w budynku Preinkubatora Akademickiego Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,5 2017.09.21 475

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 17,3 2017.10.05 350

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 75,2 2017.09.21 215

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.09.21 296
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2017.09.21 354
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2538,2 2017.09.21 313
Wykaz osób doc 19,3 2017.09.21 282
Wykaz robót budowlanych doc 23,0 2017.09.21 284
Wzór oferty na roboty budowlane docx 28,6 2017.09.21 291
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1028,9 2017.09.21 285
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2017.09.21 296

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 23,8 2017.10.05 284

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,1 2017.10.05 261

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2017.10.13 258
Materiały pomocnicze (pkt 4 powiadomienia o zmianach SIWZ) rar 4027,6 2017.10.05 267

Pobierz wszystkie dokumenty