Szczegóły ogłoszenia

NA/P/249/2017

"Dostawa detektora ruchu drogowego"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 48,3 2017.09.26 294

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana ogłoszenia docx 12,5 2017.10.02 162

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 60,6 2017.09.26 172

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017.09.26 187
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2017.09.26 177
Wzór oferty na dostawy doc 25,5 2017.09.26 189
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 58,5 2017.09.26 187

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,6 2017.10.02 174

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 02.10.2017 doc 21,0 2017.10.02 229
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 03.10.2017 doc 660,4 2017.10.03 171

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2017.10.06 188

Pobierz wszystkie dokumenty