Szczegóły ogłoszenia

NA/P/254/2017

"Remont pomieszczeń II-III-IV piętra w budynku ARCUS"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 54,0 2017.09.26 619

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 75,4 2017.09.26 328

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017.09.26 362
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2017.09.26 351
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 3944,9 2017.09.26 373
Wykaz osób doc 19,5 2017.09.26 359
Wykaz robót budowlanych doc 22,8 2017.09.26 349
Wzór oferty na roboty budowlane docx 28,8 2017.09.26 367
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1016,8 2017.09.26 339
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.09.26 372

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2017.10.11 364

Pobierz wszystkie dokumenty