Szczegóły ogłoszenia

NA/P/254/2017

"Remont pomieszczeń II-III-IV piętra w budynku ARCUS"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 54,0 2017.09.26 636

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 75,4 2017.09.26 339

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017.09.26 382
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2017.09.26 373
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 3944,9 2017.09.26 394
Wykaz osób doc 19,5 2017.09.26 379
Wykaz robót budowlanych doc 22,8 2017.09.26 367
Wzór oferty na roboty budowlane docx 28,8 2017.09.26 385
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1016,8 2017.09.26 361
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.09.26 390

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2017.10.11 390

Pobierz wszystkie dokumenty