Szczegóły ogłoszenia

NA/P/254/2017

"Remont pomieszczeń II-III-IV piętra w budynku ARCUS"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 54,0 2017.09.26 599

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 75,4 2017.09.26 315

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017.09.26 342
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2017.09.26 331
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 3944,9 2017.09.26 355
Wykaz osób doc 19,5 2017.09.26 340
Wykaz robót budowlanych doc 22,8 2017.09.26 332
Wzór oferty na roboty budowlane docx 28,8 2017.09.26 347
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1016,8 2017.09.26 318
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.09.26 354

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2017.10.11 343

Pobierz wszystkie dokumenty