Szczegóły ogłoszenia

NA/P/254/2017

"Remont pomieszczeń II-III-IV piętra w budynku ARCUS"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 54,0 2017.09.26 557

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 75,4 2017.09.26 283

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017.09.26 294
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2017.09.26 292
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 3944,9 2017.09.26 312
Wykaz osób doc 19,5 2017.09.26 297
Wykaz robót budowlanych doc 22,8 2017.09.26 293
Wzór oferty na roboty budowlane docx 28,8 2017.09.26 305
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1016,8 2017.09.26 283
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.09.26 316

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2017.10.11 306

Pobierz wszystkie dokumenty