Szczegóły ogłoszenia

NA/P/254/2017

"Remont pomieszczeń II-III-IV piętra w budynku ARCUS"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 54,0 2017.09.26 541

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 75,4 2017.09.26 268

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017.09.26 280
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2017.09.26 280
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 3944,9 2017.09.26 299
Wykaz osób doc 19,5 2017.09.26 283
Wykaz robót budowlanych doc 22,8 2017.09.26 279
Wzór oferty na roboty budowlane docx 28,8 2017.09.26 290
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1016,8 2017.09.26 267
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.09.26 303

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2017.10.11 291

Pobierz wszystkie dokumenty