Szczegóły ogłoszenia

NA/P/240/2017

"Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach dydaktycznych bud. D dla KIiA Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 197,3 2017.09.28 515

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 500039531 doc 24,0 2017.10.06 333
Ogłoszenie nr 500042353 doc 24,0 2017.10.12 324

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 70,6 2017.09.28 341

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2017.09.28 387
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2017.09.28 341
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 1912,4 2017.09.28 362
Wykaz osób doc 36,0 2017.09.28 408
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2017.09.28 339
Wzór oferty na roboty budowlane doc 49,5 2017.09.28 324
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1050,5 2017.09.28 302
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2017.09.28 355

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 26,0 2017.10.06 348
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 12.10.2017 doc 21,3 2017.10.12 344

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,1 2017.10.19 322

Pobierz wszystkie dokumenty