Szczegóły ogłoszenia

NA/P/240/2017

"Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach dydaktycznych bud. D dla KIiA Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 197,3 2017.09.28 553

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 500039531 doc 24,0 2017.10.06 372
Ogłoszenie nr 500042353 doc 24,0 2017.10.12 365

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 70,6 2017.09.28 371

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2017.09.28 427
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2017.09.28 384
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 1912,4 2017.09.28 404
Wykaz osób doc 36,0 2017.09.28 441
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2017.09.28 372
Wzór oferty na roboty budowlane doc 49,5 2017.09.28 360
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1050,5 2017.09.28 337
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2017.09.28 391

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 26,0 2017.10.06 383
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 12.10.2017 doc 21,3 2017.10.12 379

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,1 2017.10.19 361

Pobierz wszystkie dokumenty