Szczegóły ogłoszenia

NA/P/251/2017

"Dostawa systemu przesyłania i wyświetlania obrazu"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 48,4 2017.09.29 310

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 66,0 2017.09.29 170

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017.09.29 233
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2017.09.29 223
Szczegółowy opis zamówienia doc 22,9 2017.09.29 242
Wzór oferty na dostawy docx 28,4 2017.09.29 224
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 58,5 2017.09.29 212

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,1 2017.10.10 202

Pobierz wszystkie dokumenty