Szczegóły ogłoszenia

NA/P/251/2017

"Dostawa systemu przesyłania i wyświetlania obrazu"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 48,4 2017.09.29 299

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 66,0 2017.09.29 161

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017.09.29 219
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2017.09.29 209
Szczegółowy opis zamówienia doc 22,9 2017.09.29 222
Wzór oferty na dostawy docx 28,4 2017.09.29 209
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 58,5 2017.09.29 200

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,1 2017.10.10 188

Pobierz wszystkie dokumenty