Szczegóły ogłoszenia

NA/P/242/2017

"Zaprojektowanie i wykonanie elektronicznego systemu kontroli dostępu do parkingów Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,7 2017.10.04 410

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,0 2017.10.04 274

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017.10.04 286
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2017.10.04 277
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 5226,9 2017.10.04 301
Wykaz osób doc 19,6 2017.10.04 288
Wykaz robót budowlanych doc 22,8 2017.10.04 286
Wzór oferty na roboty budowlane docx 28,5 2017.10.04 264
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1031,2 2017.10.04 265
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.10.04 276

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2017.10.19 296

Pobierz wszystkie dokumenty