Szczegóły ogłoszenia

NA/P/242/2017

"Zaprojektowanie i wykonanie elektronicznego systemu kontroli dostępu do parkingów Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,7 2017.10.04 413

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,0 2017.10.04 278

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017.10.04 291
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2017.10.04 279
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 5226,9 2017.10.04 303
Wykaz osób doc 19,6 2017.10.04 290
Wykaz robót budowlanych doc 22,8 2017.10.04 290
Wzór oferty na roboty budowlane docx 28,5 2017.10.04 268
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1031,2 2017.10.04 269
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.10.04 281

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2017.10.19 298

Pobierz wszystkie dokumenty