Szczegóły ogłoszenia

NA/P/242/2017

"Zaprojektowanie i wykonanie elektronicznego systemu kontroli dostępu do parkingów Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,7 2017.10.04 464

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,0 2017.10.04 325

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017.10.04 342
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2017.10.04 332
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 5226,9 2017.10.04 356
Wykaz osób doc 19,6 2017.10.04 343
Wykaz robót budowlanych doc 22,8 2017.10.04 341
Wzór oferty na roboty budowlane docx 28,5 2017.10.04 321
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1031,2 2017.10.04 318
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.10.04 332

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2017.10.19 350

Pobierz wszystkie dokumenty