Szczegóły ogłoszenia

NA/P/262/2017

"Remont pomieszczenia dla Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej w DS PROMIEŃ"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,1 2017.10.09 398

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,7 2017.10.09 227

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2017.10.09 264
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2017.10.09 260
Szczegółowy opis zamówienia rar 4594,2 2017.10.09 287
Wykaz osób doc 19,5 2017.10.09 254
Wykaz robót budowlanych doc 22,9 2017.10.09 253
Wzór oferty na roboty budowlane docx 26,9 2017.10.09 251
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1013,1 2017.10.09 238
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.10.09 251

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ rar 1333,3 2017.10.20 211

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2017.10.24 249

Pobierz wszystkie dokumenty