Szczegóły ogłoszenia

NA/P/262/2017

"Remont pomieszczenia dla Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej w DS PROMIEŃ"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,1 2017.10.09 380

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,7 2017.10.09 213

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2017.10.09 243
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2017.10.09 239
Szczegółowy opis zamówienia rar 4594,2 2017.10.09 266
Wykaz osób doc 19,5 2017.10.09 229
Wykaz robót budowlanych doc 22,9 2017.10.09 235
Wzór oferty na roboty budowlane docx 26,9 2017.10.09 231
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1013,1 2017.10.09 219
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.10.09 236

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ rar 1333,3 2017.10.20 195

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2017.10.24 226

Pobierz wszystkie dokumenty