Szczegóły ogłoszenia

NA/P/262/2017

"Remont pomieszczenia dla Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej w DS PROMIEŃ"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,1 2017.10.09 422

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,7 2017.10.09 256

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2017.10.09 291
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2017.10.09 303
Szczegółowy opis zamówienia rar 4594,2 2017.10.09 315
Wykaz osób doc 19,5 2017.10.09 278
Wykaz robót budowlanych doc 22,9 2017.10.09 275
Wzór oferty na roboty budowlane docx 26,9 2017.10.09 280
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1013,1 2017.10.09 269
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.10.09 273

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ rar 1333,3 2017.10.20 239

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2017.10.24 284

Pobierz wszystkie dokumenty