Szczegóły ogłoszenia

NA/P/276/2017

"Dostosowanie wybranych pomieszczeń do potrzeb WMiFS w budynku L-27"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,5 2017.10.13 388

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 68,8 2017.10.13 216

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2017.10.13 232
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2017.10.13 232
Szczegółowy opis zamówienia rar 1596,8 2017.10.13 267
Wykaz osób doc 19,2 2017.10.13 228
Wykaz robót budowlanych doc 22,8 2017.10.13 243
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,5 2017.10.13 227
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1029,8 2017.10.13 227
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.10.13 249

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2017.10.30 244

Pobierz wszystkie dokumenty