Szczegóły ogłoszenia

NA/P/276/2017

"Dostosowanie wybranych pomieszczeń do potrzeb WMiFS w budynku L-27"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,5 2017.10.13 425

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 68,8 2017.10.13 244

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2017.10.13 266
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2017.10.13 266
Szczegółowy opis zamówienia rar 1596,8 2017.10.13 304
Wykaz osób doc 19,2 2017.10.13 263
Wykaz robót budowlanych doc 22,8 2017.10.13 280
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,5 2017.10.13 260
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1029,8 2017.10.13 269
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.10.13 282

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2017.10.30 278

Pobierz wszystkie dokumenty