Szczegóły ogłoszenia

NA/P/276/2017

"Dostosowanie wybranych pomieszczeń do potrzeb WMiFS w budynku L-27"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,5 2017.10.13 368

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 68,8 2017.10.13 193

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2017.10.13 214
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2017.10.13 214
Szczegółowy opis zamówienia rar 1596,8 2017.10.13 248
Wykaz osób doc 19,2 2017.10.13 207
Wykaz robót budowlanych doc 22,8 2017.10.13 226
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,5 2017.10.13 208
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1029,8 2017.10.13 207
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.10.13 230

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2017.10.30 222

Pobierz wszystkie dokumenty