Szczegóły ogłoszenia

NA/P/276/2017

"Dostosowanie wybranych pomieszczeń do potrzeb WMiFS w budynku L-27"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,5 2017.10.13 393

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 68,8 2017.10.13 218

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2017.10.13 236
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2017.10.13 237
Szczegółowy opis zamówienia rar 1596,8 2017.10.13 271
Wykaz osób doc 19,2 2017.10.13 231
Wykaz robót budowlanych doc 22,8 2017.10.13 246
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,5 2017.10.13 230
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1029,8 2017.10.13 232
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.10.13 254

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2017.10.30 247

Pobierz wszystkie dokumenty