Szczegóły ogłoszenia

NA/P/276/2017

"Dostosowanie wybranych pomieszczeń do potrzeb WMiFS w budynku L-27"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,5 2017.10.13 363

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 68,8 2017.10.13 188

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2017.10.13 209
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2017.10.13 209
Szczegółowy opis zamówienia rar 1596,8 2017.10.13 243
Wykaz osób doc 19,2 2017.10.13 202
Wykaz robót budowlanych doc 22,8 2017.10.13 220
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,5 2017.10.13 203
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1029,8 2017.10.13 201
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.10.13 224

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2017.10.30 217

Pobierz wszystkie dokumenty