Szczegóły ogłoszenia

NA/P/280/2017

"Dostawa 3 sztuk projektorów multimedialnych "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 51,5 2017.10.27 223

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana ogłoszenia docx 12,5 2017.11.06 129

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 62,3 2017.10.27 138

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2017.10.27 137
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2017.10.27 144
Szczegółowy opis zamówienia doc 24,2 2017.10.27 154
Wzór oferty na dostawy doc 26,7 2017.10.27 146
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 61,0 2017.10.27 137

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,3 2017.11.06 128

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty 06.11.2017r. docx 28,7 2017.11.06 137
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2017.11.10 132

Pobierz wszystkie dokumenty