Szczegóły ogłoszenia

NA/P/280/2017

"Dostawa 3 sztuk projektorów multimedialnych "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 51,5 2017.10.27 207

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana ogłoszenia docx 12,5 2017.11.06 117

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 62,3 2017.10.27 121

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2017.10.27 123
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2017.10.27 130
Szczegółowy opis zamówienia doc 24,2 2017.10.27 141
Wzór oferty na dostawy doc 26,7 2017.10.27 131
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 61,0 2017.10.27 122

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,3 2017.11.06 113

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty 06.11.2017r. docx 28,7 2017.11.06 120
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2017.11.10 119

Pobierz wszystkie dokumenty