Szczegóły ogłoszenia

NA/P/302/2017

"Dostawa komputerów przenośnych dla jednostek organizacyjnych PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 66,5 2017.10.30 176

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 63,3 2017.10.30 106

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.10.30 127
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2017.10.30 131
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA doc 145,5 2017.10.30 154
Wzór oferty na dostawy doc 75,0 2017.10.30 122
Wzór umowy doc 70,0 2017.10.30 130

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,7 2017.11.08 127

Pobierz wszystkie dokumenty