Szczegóły ogłoszenia

NA/P/302/2017

"Dostawa komputerów przenośnych dla jednostek organizacyjnych PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 66,5 2017.10.30 160

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 63,3 2017.10.30 93

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.10.30 109
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2017.10.30 116
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA doc 145,5 2017.10.30 133
Wzór oferty na dostawy doc 75,0 2017.10.30 107
Wzór umowy doc 70,0 2017.10.30 115

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,7 2017.11.08 105

Pobierz wszystkie dokumenty