Szczegóły ogłoszenia

NA/P/303/2017

"Remont pomieszczeń w D.S. Nestor, Akapit, Pingwin, Promień, Alchemik - wymiana armatury sanitarnej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,1 2017.11.06 275

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 67,7 2017.11.06 197

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.11.06 226
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2017.11.06 213
Szczegółowy opis zamówienia rar 442,6 2017.11.06 233
Wykaz osób doc 19,6 2017.11.06 210
Wykaz robót budowlanych doc 23,1 2017.11.06 217
Wzór oferty na roboty budowlane doc 25,0 2017.11.06 232
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1014,3 2017.11.06 224
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2017.11.06 221

Pobierz wszystkie dokumenty