Szczegóły ogłoszenia

NA/P/303/2017

"Remont pomieszczeń w D.S. Nestor, Akapit, Pingwin, Promień, Alchemik - wymiana armatury sanitarnej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,1 2017.11.06 236

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 67,7 2017.11.06 171

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.11.06 190
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2017.11.06 179
Szczegółowy opis zamówienia rar 442,6 2017.11.06 195
Wykaz osób doc 19,6 2017.11.06 178
Wykaz robót budowlanych doc 23,1 2017.11.06 184
Wzór oferty na roboty budowlane doc 25,0 2017.11.06 194
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1014,3 2017.11.06 186
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2017.11.06 184

Pobierz wszystkie dokumenty