Szczegóły ogłoszenia

NA/P/303/2017

"Remont pomieszczeń w D.S. Nestor, Akapit, Pingwin, Promień, Alchemik - wymiana armatury sanitarnej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,1 2017.11.06 293

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 67,7 2017.11.06 211

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.11.06 246
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2017.11.06 233
Szczegółowy opis zamówienia rar 442,6 2017.11.06 250
Wykaz osób doc 19,6 2017.11.06 229
Wykaz robót budowlanych doc 23,1 2017.11.06 234
Wzór oferty na roboty budowlane doc 25,0 2017.11.06 251
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1014,3 2017.11.06 244
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2017.11.06 239

Pobierz wszystkie dokumenty