Szczegóły ogłoszenia

NA/P/303/2017

"Remont pomieszczeń w D.S. Nestor, Akapit, Pingwin, Promień, Alchemik - wymiana armatury sanitarnej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,1 2017.11.06 249

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 67,7 2017.11.06 181

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.11.06 201
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2017.11.06 188
Szczegółowy opis zamówienia rar 442,6 2017.11.06 206
Wykaz osób doc 19,6 2017.11.06 188
Wykaz robót budowlanych doc 23,1 2017.11.06 193
Wzór oferty na roboty budowlane doc 25,0 2017.11.06 205
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1014,3 2017.11.06 198
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2017.11.06 198

Pobierz wszystkie dokumenty