Szczegóły ogłoszenia

NA/P/303/2017

"Remont pomieszczeń w D.S. Nestor, Akapit, Pingwin, Promień, Alchemik - wymiana armatury sanitarnej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,1 2017.11.06 229

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 67,7 2017.11.06 164

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.11.06 184
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2017.11.06 172
Szczegółowy opis zamówienia rar 442,6 2017.11.06 186
Wykaz osób doc 19,6 2017.11.06 171
Wykaz robót budowlanych doc 23,1 2017.11.06 175
Wzór oferty na roboty budowlane doc 25,0 2017.11.06 186
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1014,3 2017.11.06 178
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2017.11.06 175

Pobierz wszystkie dokumenty