Szczegóły ogłoszenia

NA/P/300/2017

"Dostawa projektora i kserokopiarki"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 54,0 2017.11.09 168

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 12,5 2017.11.16 103

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 62,2 2017.11.09 99

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.11.09 116
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2017.11.09 118
Szczegółowy opis zamówienia doc 22,7 2017.11.09 121
Wzór oferty na dostawy doc 26,1 2017.11.09 111
Wzór umowy - zadanie częściowe nr 1 - zał. nr 5 doc 61,0 2017.11.09 118
Wzór umowy - zadanie częściowe nr 2 - zał. nr 6 doc 84,5 2017.11.09 119

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,6 2017.11.16 99

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,0 2017.11.16 116

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,3 2017.11.20 94

Pobierz wszystkie dokumenty