Szczegóły ogłoszenia

NA/P/288/2017

"Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby dydaktyczne WEiI Politechniki Rzeszowskiej - w systemie zaprojektuj i wybuduj"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,3 2017.11.09 331

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 12,5 2017.11.22 227
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) z dn. 29.11.2017r. docx 13,2 2017.11.29 204

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 70,1 2017.11.09 214

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.11.09 249
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2017.11.09 232
Szczegółowy opis zamówienia pdf 727,1 2017.11.09 311
Wykaz osób doc 19,3 2017.11.09 248
Wykaz robót budowlanych doc 25,3 2017.11.09 233
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,9 2017.11.09 244
Wzór umowy na roboty budowlane rar 353,6 2017.11.09 227
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2017.11.09 243

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 25,1 2017.11.22 242
Powiadomienie o zmianach w SIWZ z dn. 29.11.2017r. doc 21,1 2017.11.29 208

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ z dn. 29.11.2017r. doc 21,8 2017.11.29 240

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2017.12.05 230

Pobierz wszystkie dokumenty