Szczegóły ogłoszenia

NA/P/288/2017

"Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby dydaktyczne WEiI Politechniki Rzeszowskiej - w systemie zaprojektuj i wybuduj"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,3 2017.11.09 322

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 12,5 2017.11.22 216
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) z dn. 29.11.2017r. docx 13,2 2017.11.29 194

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 70,1 2017.11.09 209

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.11.09 240
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2017.11.09 223
Szczegółowy opis zamówienia pdf 727,1 2017.11.09 287
Wykaz osób doc 19,3 2017.11.09 231
Wykaz robót budowlanych doc 25,3 2017.11.09 225
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,9 2017.11.09 236
Wzór umowy na roboty budowlane rar 353,6 2017.11.09 220
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2017.11.09 229

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 25,1 2017.11.22 230
Powiadomienie o zmianach w SIWZ z dn. 29.11.2017r. doc 21,1 2017.11.29 198

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ z dn. 29.11.2017r. doc 21,8 2017.11.29 229

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2017.12.05 217

Pobierz wszystkie dokumenty