Szczegóły ogłoszenia

NA/P/288/2017

"Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby dydaktyczne WEiI Politechniki Rzeszowskiej - w systemie zaprojektuj i wybuduj"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,3 2017.11.09 299

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 12,5 2017.11.22 192
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) z dn. 29.11.2017r. docx 13,2 2017.11.29 171

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 70,1 2017.11.09 187

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.11.09 213
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2017.11.09 198
Szczegółowy opis zamówienia pdf 727,1 2017.11.09 258
Wykaz osób doc 19,3 2017.11.09 208
Wykaz robót budowlanych doc 25,3 2017.11.09 202
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,9 2017.11.09 210
Wzór umowy na roboty budowlane rar 353,6 2017.11.09 194
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2017.11.09 201

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 25,1 2017.11.22 204
Powiadomienie o zmianach w SIWZ z dn. 29.11.2017r. doc 21,1 2017.11.29 175

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ z dn. 29.11.2017r. doc 21,8 2017.11.29 203

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2017.12.05 191

Pobierz wszystkie dokumenty