Szczegóły ogłoszenia

NA/P/288/2017

"Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby dydaktyczne WEiI Politechniki Rzeszowskiej - w systemie zaprojektuj i wybuduj"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,3 2017.11.09 334

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 12,5 2017.11.22 237
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) z dn. 29.11.2017r. docx 13,2 2017.11.29 209

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 70,1 2017.11.09 216

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.11.09 253
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2017.11.09 235
Szczegółowy opis zamówienia pdf 727,1 2017.11.09 317
Wykaz osób doc 19,3 2017.11.09 255
Wykaz robót budowlanych doc 25,3 2017.11.09 236
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,9 2017.11.09 249
Wzór umowy na roboty budowlane rar 353,6 2017.11.09 230
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2017.11.09 247

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 25,1 2017.11.22 253
Powiadomienie o zmianach w SIWZ z dn. 29.11.2017r. doc 21,1 2017.11.29 211

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ z dn. 29.11.2017r. doc 21,8 2017.11.29 245

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2017.12.05 235

Pobierz wszystkie dokumenty