Szczegóły ogłoszenia

NA/P/288/2017

"Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby dydaktyczne WEiI Politechniki Rzeszowskiej - w systemie zaprojektuj i wybuduj"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,3 2017.11.09 402

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 12,5 2017.11.22 312
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) z dn. 29.11.2017r. docx 13,2 2017.11.29 281

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 70,1 2017.11.09 273

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.11.09 316
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2017.11.09 302
Szczegółowy opis zamówienia pdf 727,1 2017.11.09 395
Wykaz osób doc 19,3 2017.11.09 325
Wykaz robót budowlanych doc 25,3 2017.11.09 303
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,9 2017.11.09 323
Wzór umowy na roboty budowlane rar 353,6 2017.11.09 292
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2017.11.09 319

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 25,1 2017.11.22 326
Powiadomienie o zmianach w SIWZ z dn. 29.11.2017r. doc 21,1 2017.11.29 276

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ z dn. 29.11.2017r. doc 21,8 2017.11.29 317

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2017.12.05 313

Pobierz wszystkie dokumenty