Szczegóły ogłoszenia

NA/P/312/2017

"Remont okien w Domach Studenckich Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,0 2017.11.14 337

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 12,6 2017.11.23 240

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,2 2017.11.14 223

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2530,8 2017.11.14 286
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.11.14 252
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2017.11.14 244
Wykaz osób doc 19,2 2017.11.14 255
Wykaz robót budowlanych doc 22,9 2017.11.14 254
Wzór oferty na roboty budowlane doc 25,6 2017.11.14 255
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1042,3 2017.11.14 255
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.11.14 244

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,6 2017.11.23 241

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,5 2017.11.23 241

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2017.12.01 264

Pobierz wszystkie dokumenty