Szczegóły ogłoszenia

NA/P/312/2017

"Remont okien w Domach Studenckich Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,0 2017.11.14 299

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 12,6 2017.11.23 201

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,2 2017.11.14 194

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2530,8 2017.11.14 253
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.11.14 214
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2017.11.14 210
Wykaz osób doc 19,2 2017.11.14 220
Wykaz robót budowlanych doc 22,9 2017.11.14 218
Wzór oferty na roboty budowlane doc 25,6 2017.11.14 217
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1042,3 2017.11.14 222
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.11.14 208

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,6 2017.11.23 210

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,5 2017.11.23 206

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2017.12.01 229

Pobierz wszystkie dokumenty