Szczegóły ogłoszenia

NA/P/312/2017

"Remont okien w Domach Studenckich Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,0 2017.11.14 322

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 12,6 2017.11.23 222

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,2 2017.11.14 211

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2530,8 2017.11.14 271
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.11.14 234
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2017.11.14 226
Wykaz osób doc 19,2 2017.11.14 237
Wykaz robót budowlanych doc 22,9 2017.11.14 236
Wzór oferty na roboty budowlane doc 25,6 2017.11.14 237
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1042,3 2017.11.14 238
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.11.14 228

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,6 2017.11.23 228

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,5 2017.11.23 226

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2017.12.01 249

Pobierz wszystkie dokumenty