Szczegóły ogłoszenia

NA/P/312/2017

"Remont okien w Domach Studenckich Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,0 2017.11.14 303

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 12,6 2017.11.23 207

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,2 2017.11.14 200

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2530,8 2017.11.14 256
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.11.14 219
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2017.11.14 213
Wykaz osób doc 19,2 2017.11.14 223
Wykaz robót budowlanych doc 22,9 2017.11.14 221
Wzór oferty na roboty budowlane doc 25,6 2017.11.14 222
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1042,3 2017.11.14 226
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.11.14 213

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,6 2017.11.23 213

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,5 2017.11.23 210

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2017.12.01 234

Pobierz wszystkie dokumenty