Szczegóły ogłoszenia

NA/P/312/2017

"Remont okien w Domach Studenckich Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,0 2017.11.14 287

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 12,6 2017.11.23 190

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,2 2017.11.14 184

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2530,8 2017.11.14 242
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.11.14 202
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2017.11.14 198
Wykaz osób doc 19,2 2017.11.14 209
Wykaz robót budowlanych doc 22,9 2017.11.14 206
Wzór oferty na roboty budowlane doc 25,6 2017.11.14 206
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1042,3 2017.11.14 211
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.11.14 196

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,6 2017.11.23 200

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,5 2017.11.23 195

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2017.12.01 219

Pobierz wszystkie dokumenty