Szczegóły ogłoszenia

NA/P/327/2017

"Remont laboratorium H-212 dla Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,4 2017.11.16 420

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,3 2017.11.16 286

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2017.11.16 306
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2017.11.16 320
Sczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2188,1 2017.11.16 368
Wykaz osób doc 19,6 2017.11.16 315
Wykaz robót budowlanych doc 23,0 2017.11.16 325
Wzór oferty na roboty budowlane doc 25,9 2017.11.16 324
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1015,1 2017.11.16 309
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.11.16 317

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2017.12.01 311

Pobierz wszystkie dokumenty