Szczegóły ogłoszenia

NA/P/327/2017

"Remont laboratorium H-212 dla Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,4 2017.11.16 326

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,3 2017.11.16 220

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2017.11.16 217
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2017.11.16 232
Sczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2188,1 2017.11.16 289
Wykaz osób doc 19,6 2017.11.16 237
Wykaz robót budowlanych doc 23,0 2017.11.16 236
Wzór oferty na roboty budowlane doc 25,9 2017.11.16 237
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1015,1 2017.11.16 226
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.11.16 231

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2017.12.01 227

Pobierz wszystkie dokumenty