Szczegóły ogłoszenia

NA/P/327/2017

"Remont laboratorium H-212 dla Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,4 2017.11.16 371

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,3 2017.11.16 250

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2017.11.16 252
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2017.11.16 268
Sczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2188,1 2017.11.16 326
Wykaz osób doc 19,6 2017.11.16 271
Wykaz robót budowlanych doc 23,0 2017.11.16 273
Wzór oferty na roboty budowlane doc 25,9 2017.11.16 274
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1015,1 2017.11.16 261
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.11.16 265

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2017.12.01 263

Pobierz wszystkie dokumenty