Szczegóły ogłoszenia

NA/P/327/2017

"Remont laboratorium H-212 dla Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,4 2017.11.16 338

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,3 2017.11.16 226

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2017.11.16 226
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2017.11.16 241
Sczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2188,1 2017.11.16 299
Wykaz osób doc 19,6 2017.11.16 247
Wykaz robót budowlanych doc 23,0 2017.11.16 246
Wzór oferty na roboty budowlane doc 25,9 2017.11.16 247
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1015,1 2017.11.16 238
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.11.16 242

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2017.12.01 237

Pobierz wszystkie dokumenty