Szczegóły ogłoszenia

NA/P/327/2017

"Remont laboratorium H-212 dla Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,4 2017.11.16 342

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,3 2017.11.16 230

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2017.11.16 228
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2017.11.16 244
Sczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2188,1 2017.11.16 305
Wykaz osób doc 19,6 2017.11.16 249
Wykaz robót budowlanych doc 23,0 2017.11.16 248
Wzór oferty na roboty budowlane doc 25,9 2017.11.16 251
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1015,1 2017.11.16 240
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.11.16 245

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2017.12.01 239

Pobierz wszystkie dokumenty