Szczegóły ogłoszenia

NA/P/345/2017

"Remont pomieszczeń w D.S. Nestor, Akapit, Pingwin, Promień, Alchemik - wymiana armatury sanitarnej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,1 2017.11.24 364

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 16,7 2017.12.11 257

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 72,0 2017.11.24 247

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2017.11.24 273
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2017.11.24 277
Szczegółowy opis zamówienia rar 442,6 2017.11.24 292
Wykaz osób doc 19,6 2017.11.24 248
Wykaz robót budowlanych doc 25,3 2017.11.24 277
Wzór oferty na roboty budowlane docx 27,6 2017.11.24 285
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1014,3 2017.11.24 265
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,2 2017.11.24 272

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,3 2017.12.11 274

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2017.12.14 329

Pobierz wszystkie dokumenty