Szczegóły ogłoszenia

NA/P/345/2017

"Remont pomieszczeń w D.S. Nestor, Akapit, Pingwin, Promień, Alchemik - wymiana armatury sanitarnej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,1 2017.11.24 415

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 16,7 2017.12.11 307

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 72,0 2017.11.24 291

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2017.11.24 325
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2017.11.24 328
Szczegółowy opis zamówienia rar 442,6 2017.11.24 350
Wykaz osób doc 19,6 2017.11.24 295
Wykaz robót budowlanych doc 25,3 2017.11.24 332
Wzór oferty na roboty budowlane docx 27,6 2017.11.24 337
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1014,3 2017.11.24 321
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,2 2017.11.24 327

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,3 2017.12.11 323

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2017.12.14 384

Pobierz wszystkie dokumenty